Unite! presenta el seu Manual per a la gestió de l'accés a les infraestructures de recerca

Investigadora treballant en projecte de recerca
+
Descarregar

El Manual destaca la importància d'una gestió eficaç basada en els principis de l'accés obert

El "Manual per a la gestió eficaç de l'accés a les infraestructures de recerca: Perspectives, estratègies i bones pràctiques" de Unite! proporciona recomanacions pràctiques i destaca la importància d'una gestió eficaç basada en els principis de l'accés obert a les infraestructures de recerca. Ha participat en la seva elaboració, Meritxell Vinyas, Técnica de Suport a la Recerca de la UPC.

03/01/2024

Unite!, l’aliança universitària a la qual pertany la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) ha presentat el 'Manual per a la gestió eficaç de l'accés a les infraestructures de recerca'. Segons els seus creadors. és un recurs únic en el seu gènere, dissenyat per a un públic ampli, que inclou responsables polítics, gestors d'infraestructures de recerca, personal investigador i altres parts interessades. El manual incorpora les conclusions extretes d’entrevistes i enquestes i descriu una metodologia transparent de fixació de preus, una política d'accés obert (basada en la de la Universitat d’Aalto), un model d'acord d'ús de les infraestructures i la descripció de les funcions clau en l'obertura d'infraestructures a usuaris externs.

Un dels pilars del manual és el seu estudi basat en enquestes, entre els gestors d’infraestructures de recerca de tota l'aliança. Aquest estudi va revelar diverses recomanacions clau per a una gestió eficaç de l'accés, inclosa la necessitat de criteris transparents, l'adhesió als principis FAIR (Localitzable, Accessible, Interoperable i Reutilitzable), una sòlida preservació de les dades, una major col·laboració i una mentalitat de millora contínua. Aquestes conclusions proporcionen orientacions essencials per perfeccionar les operacions, millorar els procediments d'accés, reforçar els mecanismes de suport i garantir la sostenibilitat a llarg termini.
Com a complement a l'estudi basat en enquestes, l'anàlisi basada en entrevistes del manual recull les opinions de 13 experimentats gestors d’infraestructures de recerca de Unite! amb amplis coneixements sobre l'acollida d'usuaris externs. Les entrevistes ofereixen les millors pràctiques, idees per a superar els reptes i valuoses lliçons apreses, com la importància de comptar amb personal dedicat a l'assistència i formació dels usuaris, reconeixent el seu paper fonamental a l'hora de garantir una experiència d'usuari positiva.

El manual destaca també la importància de desenvolupar una metodologia de fixació de preus transparent, justa i controlada per als usuaris externs. Aquesta metodologia no sols promou la col·laboració interna, sinó que també facilita la promoció externa i contribueix a la sostenibilitat general. El manual suggereix que les infraestructures defineixin els elements de tarifació per a potenciar la utilització de la xarxa, garantint la viabilitat financera.


Política d'accés obert
La política d'accés obert que recomana el Manual s’inspira en la desenvolupada a la Universitat Aalto per a les infraestructures de recerca. Aquesta destaca la importància d'un accés obert no discriminatori per als acadèmics. La política proporciona directrius clares sobre l'ús extern, els principis de fixació de preus, els drets de propietat intel·lectual, les polítiques de dades, els requisits de reconeixement i els requisits previs de formació. Fomenta les pràctiques de dades obertes i FAIR, al mateix temps que subratlla la importància d'un reconeixement adequat, establint un equilibri entre l'accés intern i extern. El manual inclou un model d'acord d'ús de la infraestructura de recerca, elaborat per experts jurídics de les nou universitats Unite! Aquest acord esbossa els drets i responsabilitats dels usuaris, garantint la transparència i el compliment legal i serveix de valuosa referència per a gestionar els aspectes legals i contractuals.

Les funcions clau en l'accés a les infraestructures de recerca
Les descripcions detallades de les funcions de persones com Meritxell Vinyas Clos (UPC) i Mikko Mikkola (Aalto) posen en relleu la importància del personal dedicat a facilitar l'accés, la formació i el suport als usuaris externs. Aquestes descripcions ofereixen exemples concrets i millors pràctiques, i posen de manifest el paper de la col·laboració i la participació de les parts interessades.

Les persones interessades a consultar el manual es poden posar en contacte amb Jean-Luc Schanen