Vies d'accésEstudiants de batxillerat

Des del batxillerat + PAU o des de COU + PAU a qualsevol estudi amb independència de la modalitat/opció de batxillerat que hagueu cursat. Més informació al Departament d'Empresa i Coneixement. Obriu l'enllaç en una finestra nova


Estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) + convalidacions

Des de CFGS es pot accedir a qualsevol grau, tot i que per a l'admissió als estudis es tindrà en compte la nota d'accés (qualificació mitjana dels estudis) o la nota d'admissió ponderada segons la vinculació de les matèries de la prova específica de les PAU amb la branca de coneixement del grau al qual es vol accedir.

La UPC convalida matèries i crèdits d'alguna de les titulacions de grau als titulats i titulades d'uns CFGS determinats. Consulteu quines matèries dels CFGS gaudeixen d'aquesta convalidació de crèdits. Els estudiants amb el títol de tècnic superior i equivalents podran presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica de les PAU si volen incrementar la nota d'accés. Consulteu la informació detallada a la taula de ponderacions. obriu en una finestra nova ------- abre en ventana nueva
  

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació

Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech