Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Chemical Engineering

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

L’enginyeria química està directament relacionada amb l’obtenció d’una sèrie de productes (combustibles, dissolvents, medicaments, pintures, plàstics, detergents, etc.) i serveis (subministrament d’aigua i energia, gestió i valorització de residus, etc.) que garanteixen la nostra qualitat de vida i sense els quals la societat que avui coneixem no podria existir. Aquesta societat, a més, exigeix que aquests processos adoptin les tecnologies més innovadores per ser eficients, sostenibles, econòmicament viables, segurs i mediambientalment respectuosos.

La demanda mundial d’aquests processos creix any rere any i, en conseqüència, la demanda contínua d’experts en aquest sector. L’objectiu del master’s degree in Chemical Engineering (web del màster) (Smart Chemical Factories) és formar professionals amb un nivell de competències elevat que els permeti fer front als reptes actuals associats a l’enginyeria química (sostenibilitat, economia circular, canvi climàtic, etc.) tot aprofitant les oportunitats que ofereixen les bases tecnològiques de la indústria 4.0.

Aquests estudis proporcionen una formació avançada per tal que els enginyers i enginyeres es puguin adaptar amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat dins l’àmbit de l’enginyeria química en empreses, en centres d’investigació, a la universitat o a l’administració.

Especialitats

  • Smart Polymer Engineering
  • Green Chemical Process Engineering
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.215 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Accés directe:
- Grau en Enginyeria Química
- Enginyeria Química

Amb complements de formació:
- Graus en ciències (química, biotecnologia, nanotecnologia i ciències del medi ambient i altres).
- Graus en enginyeria
- Llicenciatures de química
- Enginyeries superiors

S'exigeix el nivell B2 d'anglès acreditables en el moment de formalitzar la matrícula.

Criteris d'admissió
  • Expedient acadèmic (6o %)
  • Correspondència de les competències d'accés de l'estudiant amb les competències del màster (40 %)


Places
60
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 24/06/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Amb universitats internacionals
  • Grau EEBE (Biomèdica, Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Energia, Mecànica, Materials, Química) / Bs. C. Ecole Centrale + Màster EEBE (Ciència i Enginyeria Avançada de Materials, Master in Interdisciplinary and Innovative Engineering, Chemical Engineering). (Ecole Centrale Lille - Centrale de Lyon - Ecole Centrale Marseille - Ecole Centrale de Nantes - CentraleSupélec - França)
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic