Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació

El màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació té per objectiu formar enginyers i enginyeres de manera multidisciplinària amb un nivell de competències elevat, que els permeti adaptar-se amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat en hospitals, empreses o centres de recerca de l'àmbit de la neuroenginyeria i de la rehabilitació en salut. Es proposa que l'estudiantat adquireixi un coneixement dels fonaments teòrico-pràctics de la neuroenginyeria i la rehabilitació i de la tecnologia associada. Les matèries proporcionaran coneixements i habilitats sobre enginyeria neural, sistemes sensorials, cerebrals i musculars, tecnologia assistencial i teràpies cognitives, motores i cardiorespiratòries, entre d'altres. Aquest màster s'imparteix conjuntament amb l'Institut interuniversitari de Neurorehabilitació Guttmann (adscrit a la UAB).
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
1 curs acadèmic i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Consultar web ETSEIB. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 4.901€ (7.352€ per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Les assignatures s'imparteixen en català, castellà o anglès, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Títol oficial
Títol oficial
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
S'estableix com a requisit d'idioma per a accedir al màster el nivell d'anglès corresponent al B2.2 del Marc europeu comú de referència, si bé no s'haurà de superar cap prova específica de nivell de competència lingüística en llengua anglesa per a poder accedir al màster.

Accés directe
El màster ha estat configurat per a estudiants que hagin realitzat un grau en enginyeria i hagin aconseguit uns coneixements, almenys bàsics, de caràcter multidisciplinari en camps com la instrumentació, l'electrònica, la mecànica, la informàtica i el control en temps discret. Per això, les titulacions que presenten el perfil d'entrada més adequat i tindrien accés directe, sense necessitat de complements de formació, en proporcionar formació obligatòria en tots els camps esmentats anteriorment són:

 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Enginyeria Física
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Biomèdica
D'aquesta manera, el màster se centrarà en aprofundir i aplicar aquests coneixements tècnics en el camp de la Salut i, concretament, en la Neuroenginyeria i la Rehabilitació.

Complements formatius
Per a altres titulacions diferents a les indicades amb accés directe, es contempla la possibilitat que la Comissió Acadèmica del Màster valori de manera específica i personalitzada la formació prèvia acreditada per l'estudiant i estableixi els complements de formació a cursar en cada cas, amb l'objectiu d'anivellar els coneixements i les capacitats dels candidats segons la seva titulació d'ingrés.

Aquestes titulacions previstes serien les següents:

 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria en Sistemes Electrònics
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria de Materials
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Física
 • Altres titulacions d'enginyeria o equivalents de l'anterior ordenació d'estudis.

En aquests casos, els complements de formació requerits s'estudiaran de manera específica i personalitzada per la Comissió Acadèmica del Màster, en funció de la titulació d'accés i la formació prèvia acreditada de cada estudiant.

Els complements a cursar dependran de la titulació d'origen i de l'optativitat cursada per l'estudiant, però tenint en compte el perfil d'ingrés definit, hauran d'estar vinculats a les següents matèries i rang de crèdits a criteri de la Comissió Acadèmica:

 • Enginyeria Mecànica i Materials (de 0 a 10,5 crèdits)
 • Electricitat, Electrònica i Automàtica (de 0 a 12 crèdits)
 • Electrònica Industrial (de 0 a 6 crèdits) · Senyals i Sistemes (de 0 a 4,5 crèdits)
 • I altres continguts que la Comissió consideri segons perfil d'ingrés

En qualsevol cas, no s'acceptarà l'ingrés en el Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació a aquells estudiants que, en funció de la seva titulació d'accés, requereixin més de 30 ECTS de complements de formació.

Si escau, els complements seran cursats durant el primer quadrimestre de la titulació, de les assignatures que actualment s'imparteixen en les titulacions de grau impartides en la ETSEIB, o equivalents autoritzades per la Comissió del Màster.
Criteris d'admissió
 • Valoració de l’expedient acadèmic: 60%
 • Valoració de l’experiència professional: 10%
 • Valoració del nivell de coneixement de la llengua anglesa: 10% (acreditació del nivell corresponent al certificat B2.2 del Marc Comú Europeo de Referència).
 • Valoració de la titulació d’origen: 20%
Places
40
Preinscripció
Del 17 de febrer al 17 de maig.

Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives
26 de març, a les 12 h a l'Aula Capella

Sol·licita informació