Coneixes les eines que ofereix la UPC per a la comunicació?

Novetats per fomentar la divulgació social de la ciència i la tecnologia

En la línia d’incidir en la divulgació social de la recerca i d’arribar al màxim públic possible, el curs anterior es va estrenar la sèrie #looopers, amb la finalitat de divulgar el coneixement que es genera en els àmbits de coneixement propis de la UPC i, alhora, promoure les vocacions STEAM entre el públic adolescent. Des d’aquest estiu, la sèrie, que es realitza amb la participació de PDI i compta amb un canal propi a YouTube, anomenat looopers, youtubers by UPC, en el qual es poden visualitzar els cinc vídeos de la sèrie publicats fins ara.

Recentment, també s'ha posat en marxa el perfil @UPCDivulga a Twitter, orientat a incrementar la divulgació de l'activitat de recerca a través d'aquesta xarxa social, i s'ha creat la 'Checklist', adreçada al PDI i que facilita la tasca d’explicar i difondre els projectes de recerca pels canals de la Universitat (web, xarxes socials) i/o als mitjans de comunicació. 

D'altra banda, la UPC s'ha integrat, a través del Servei de Comunicació, en la xarxa d’Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i), impulsada i coordinada per la Fundació Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

El web 'Recursos i serveis per a la comunicació' ofereix una visió àmplia de les publicacions, els canals i les eines que la Universitat posa a l’abast de la comunitat universitària per projectar l’activitat que es genera.

10/09/2019

On es pot trobar la publicació amb la presentació institucional o els estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)? Com rebre suport per elaborar catàlegs, díptics, presentacions, tant des del punt de vista gràfic com de continguts? Com aplicar la marca institucional a la unitat, campanya, servei, producte o projecte? Com divulgar a la societat la recerca i l’activitat acadèmica o institucional de la Universitat o de la comunitat universitària?

La resposta a aquestes i altres qüestions es poden trobar al web Recursos i serveis per a la comunicació, renovat recentment, que recull i resumeix les eines, els serveis i l’assessorament que ofereix la UPC, a través del Servei de Comunicació, en coordinació amb altres unitats.

Concebuda com un mosaic de recursos, la pàgina inicial d’aquest web dona accés directe a tots els continguts, estructurats també en un menú superior: aplicació de la marca UPC; promoció dels estudis; comunicació interna; relació amb els mitjans de comunicació; divulgació social de la ciència; serveis web i xarxes socials. Alguns exemples d'aquests recursos de comunicació són el Nou manual d’ús i estil a les xarxes socials, el Manual d’identitat corporativa o el Catàleg d’activitats adreçades a secundària.

També hi són accessibles els materials de presentació institucional de la Universitat en diversos suports (diapositives, vídeo, pdf,...) i altres productes, com ara l’agenda, la carpeta de la UPC i el calendari del curs. Igualment, a través del web, es pot accedir a la botiga UPC Shop, que conté el marxandatge oficial de la Universitat.

Entre altres recursos disponibles, també es troben les indicacions sobre l’ús de les llistes de distribució; els canals de comunicació institucionals — com ara la web institucional, el blog 'La teva UPC', els newletters 'Fil directe' (adreçat al PDI i al PAS) i 'Ep!' (per a l’estudiantat)—, així com els perfils institucionals a les xarxes socials.