Informe del rector, acords i documents informatius del Consell de Govern del 4 de juliol

Ajuts a la docència i per contractar personal investigador en formació

En la sessió s’ha aprovat la nova convocatòria d’ajuts a la millora docent, adreçada al professorat i als equips docents. El termini per presentar sol·licituds està obert fins al 30 de setembre.

També s’ha posat en marxa, per acord del Consell de Govern, una nova convocatòria d’ajuts per a la contractació de personal investigador en formació (FPI-UPC) que realitzi la tesis doctoral a la UPC durant el 2019. Estarà oberta fins al 28 de juliol.

El canvi del terme ‘enginyers’ per ‘enginyeria’ en el nom de l’Escola de Camins; les convocatòries d’ajuts a la millora docent i per incorporar personal investigador en formació; l’encàrrec docent definitiu i la revisió del model d’enquestes de l’estudiantat són alguns dels acords de la darrera sessió del Consell de Govern, que ja es poden consultar al web de Govern UPC.

15/07/2019

La darrera sessió del Consell de Govern ha tingut lloc el 4 de juliol al Rectorat. A l’inici de la sessió, Francesc Torres, ha presentat l’informe del rector, que resumeix l'activitat institucional de les setmanes anteriors.

En la sessió s’ha acordat, entre d’altres temes, que l’Escola de Camins modifiqui el seu nom canviant el terme ‘Enginyers’ pel d’Enginyeria, de manera que el centre passa a anomenar-se Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

En l’àmbit docent, s’ha donat llum verda a l'encàrrec docent definitiu corresponent al curs acadèmic 2019‐2020, així com a l'oferta d’activitats de formació permanent del curs que ve per a la qual s’han aprovat també els preus. També s’ha aprovat la revisió del model d’enquestes de l’estudiantat.

En la mateixa sessió, s’ha aprovat la creació del Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció UPC, a partir de la Unitat María de Maeztu ‘CommSensLab‐UPC’, coordinada pel professor Adriano Camps. L’àmbit d’actuació és la recerca i la formació en l’enginyeria electromagnètica.

També s’ha acordat la contractació d’Amir Abdollah i d’Alberto Garcia González com a investigadors distingits del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental.

En l’àmbit econòmic i d’infraestructures, s’ha aprovat la resolució de la convocatòria d’ajuts per a la renovació d’equipament docent, mitjançant el qual s’han fet 35 assignacions per un valor superior al milió d’euros.

També s’ha donat el vist-i-plau als informes i els comptes anuals auditats de la UPC, així com de la Fundació CIM de l’exercici 2018. I, entre d’altres acords, s’ha donat llum verda a l’encàrrec de gestió d’UPCnet per al 2019.

El Consell de Govern també ha aprovat la participació de la UPC a dues noves spin‐off. Una és MiWendo Solutions, SL, que comercialitzarà un dispositiu de microones de baix cost i segur per a la detecció de pòlips en les endoscòpies i que compta amb la participació de l’Hospital Clínic de Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra (a través d’UPF Ventures) i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).
 
L’altra spin-off és Smart Tower Tech, centrada en la seguretat estructural en torres elèctriques (i especialment de fallada estructural).  

En l’àmbit de personal i acció social, el Consell de Govern ha acordat, entre d’altres, prorrogar els nomenaments com a professorat emèrit, de Rosa Flos i Antoni Olivé. Ha aprovat també concedir aquesta categoria a Francesc de Paula Daumal, Josep Dolz, Eduard Egusquiza, Josep Ferrer Llop, Félix E. Pérez i Ramón Vilaseca.

Més informació

L’informe del rector, els acords i els documents informatius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.

El vídeo de la sessió, que es va emetre en directe a través d’UPCtv, es pot consultar a l'adreça https://tv.upc.edu/continguts/consell-de-govern-4-de-juliol-de-2019, prèvia identificació amb el nom d'usuari i la contrasenya de la intranet de la UPC.