L’ACUP s’adhereix a la Demanda de declaració d’emergència climàtica

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha fet públic, el 23 de setembre, un comunicat mitjançant el qual comparteix la preocupació manifestada pels estudiants i la resta de membres de la comunitat universitària davant la crisi climàtica del planeta i s’adhereix a la ‘Demanda de declaració d’emergència climàtic’.

25/09/2019

El comunicat de l’ACUP publicat al respecte és el que es reprodueix tot seguit:

“Els rectors i les rectores de les universitats, i els presidents i presidentes dels Consells Socials de les universitats públiques de Catalunya comparteixen la preocupació manifestada pels estudiants i la resta de membres de la comunitat universitària davant la crisi climàtica del planeta. És per això que l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) s’adhereix a la Demanda de declaració d’emergència climàtica, tal com han fet nombroses institucions nacionals i internacionals.

Les vuit universitats públiques catalanes estan compromeses amb el respecte al medi ambient i el desenvolupament sostenible, en fer de portaveus de les causes i les conseqüències dels factors que malmeten la Terra. I, així mateix, en aprofundir per mitjà de la recerca i la innovació en les actuacions i pautes que puguin evitar, sobretot, l’escalfament global que tal com ha fet palès l’Intergovernmental Panel on Climate Change 2018 pot dur a catàstrofes sense pal·liatius.

Aquest compromís es concreta amb el treball que cadascuna de les universitats públiques catalanes realitza internament i de manera conjunta a través de l’ACUP i de la Global University Network for Innovation (GUNi) per implementar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i acomplir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que promou l’Organització de Nacions Unides”.

Sobre l'ACUP

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) es va crear l'any 2002 i en formen part, a més de la UPC, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els Objectius fundacionals són defensar els interessos de les universitats públiques i el rol de les universitats en la societat, projectar les universitats internacionalment i promoure projectes singulars o estratègics de col·laboració cercant l'eficiència i el major impacte.