El Claustre Universitari de la UPC continuarà la sessió, a distància, el 31 de gener

Ròtul de la sessió del Claustre Universitari
+
Descarregar

La reunió es podrà seguir en directe i en obert per Zonavídeo UPC

El 26 de gener ha tingut lloc, per via telemàtica, la sessió 01/2022 del Claustre Universitari de la UPC. La sessió, de caràcter ordinari, continuarà el proper dilluns, 31 de gener, de 15 a 18 hores, i es podrà seguir en directe i en obert per Zonavídeo UPC.

26/01/2022

El Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech  (UPC) s'ha reunit a distància, en sessió ordinària, el 26 de gener, seguint l’ordre del dia aprovat pel Consell de Govern el 17 de desembre. La sessió continuarà el proper 31 de gener, de 15 a 18 hores, també a distància, amb l'ordre del dia que es detalla tot seguit:

  1. Informació dels objectius estratègics i específics del Pla estratègic 2022-2025.

  2. Aprovació de l'aplicació del reglament de les sessions a distància i mixtes dels òrgans col·legiats a les sessions del Claustre Universitari i les seves comissions, de la Junta Electoral d’Universitat i de les Juntes electorals de les Unitats Acadèmiques.

  3. Aprovació del procediment d’eleccions de representants del Claustre Universitari als òrgans col·legiats. 

  4. Torn obert d'intervencions

La reunió del Claustre Universitari també es podrà seguir en directe i en obert per Zonavídeo UPC, com la del dia 26, en la qual s’han incorporat els nous representants del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A), el Personal investigador en formació (PDI-B2), el PDI no permanent doctor (PDI-B3) i l’estudiantat de grau i màster (EGM) elegits en les eleccions per a la provisió de vacants que van tenir lloc del 25 al 30 de novembre.

L’informe del rector i els documents definitius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.

Sobre el Claustre Universitari
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans.

Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.