Comunicat de la UPC, del 13 d'octubre, en relació a les indicacions de CatSalut

Atenent les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació a l'adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l'índex de contagi per COVID-19, la UPC informa de d'un conjunt de mesures, vigents des del 13 d'octubre.

13/10/2020

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) informa de les següents mesures:

1. A partir de dimarts, 13 d'octubre, i durant tota la setmana, els centres de la UPC aniran gestionant l'inici de la limitació al màxim de la docència presencial, durant un període de 15 dies. La finalització d'aquestes limitacions està prevista per al dia 31 d'octubre.

2. Com a norma general, aquesta restricció de presencialitat no afectarà a la recerca ni a l'activitat pràctica. Les avaluacions parcials marcades al calendari acadèmic majoritàriament es programaran de forma presencial.

3. Les mesures acordades no responen a la falta de seguretat sanitària a les nostres aules, sinó a la voluntat de reduir al màxim la mobilitat del col·lectiu d'estudiants universitaris. En aquest sentit, volem agrair l'esforç que tota la comunitat està fent per adaptar-se amb flexibilitat als canvis que comporta la pandèmia.

Es continuarà informant de qualsevol novetat a la pàgina web de la UPC i també des dels altres canals de comunicació habituals.

Francesc Torres, Rector de la UPC