El Claustre Universitari de la UPC es reunirà el 18 de desembre en sessió ordinària

Campanya electoral per a la provisió de vacants

Dilluns, 29 d'octubre, s'ha iniciat la campanya electoral per a la provisió de les 49 vacants dels membres del Claustre Universitari de la UPC, corresponents a representants dels diversos sectors del personal docent investigador (PDI) i de l'estudiantat en aquest òrgan. Les votacions tindran lloc del 6 al 9 de novembre, per urna electrònica i els resultats definitius es publicaran el 15 de novembre a la Seu Electoral Electrònica.

El Consell de Govern, reunit el 24 d’octubre, ha aprovat l’ordre del dia de la propera sessió del Claustre Universitari de la UPC, que tindrà lloc el 18 de desembre al matí, a Barcelona, i que s’emetrà en directe per UPCtv.

31/10/2018

El Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es reunirà el 18 de desembre de 9.30 a 14 hores, a l'Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6, de Barcelona). Una sessió de caràcter ordinari que es podrà seguir en directe i en obert a través d’UPCtv. Per visualitzar l’emissió correctament, recomanem fer servir el navegador Firefox.

L’odre del dia de la sessió, aprovat pel Consell de Govern, és el que es detalla tot seguit: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (28/05/2018)
2. Informe de la Síndica de Greuges
 
3. Debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat
 
4. Informe del rector
 
5. Aprovació de l’acord de creació de la Comissió d’Estatuts de la UPC 
 
6. Torn obert d’intervencions


Els informes, acords i documents informatius definitius es publiquen els dies posteriors a les sessions al Butlletí UPC (BUPC).

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària, format per 303 membres (nats i electius), que es renoven cada quatre anys. Entre d’altres funcions, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació.