El Claustre Universitari s'ha reunit el 18 de desembre, en sessió de matí i tarda

El Claustre Universitari s'ha reunit el 18 de desembre, en sessió de matí i tarda
+
Descarregar

Imatge de la sessió anterior del Claustre Universitari, la primavera passada

La sessió del Claustre Universitari de la UPC del 18 de desembre s'ha pogut seguir en directe. Els informes, acords i documents que corresponen a l'ordre del dia estan disponibles a la pàgina de Govern UPC.

19/12/2018

El Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ha reunit el 18 de desembre a l'Auditori de l’edifici Vèrtex  (Eusebi Güell, 6, de Barcelona). Una sessió de caràcter ordinari que es pot recuperar a través de Zonavideo UPC.

La sesión ha seguido el ordre del dia que se detalla tot seguit: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (28/05/2018)
2. Informe de la Síndica de Greuges
3. Informe del rector
4. Debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat
5. Aprovació de l’acord de creació de la Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC 
6. Torn obert d’intervencions


Els informes, acords i els documents que corresponen a l'ordre del dia de la sessió estan disponibles al web Govern UPC i es publicaran, un cop aprovats, al Butlletí UPC (BUPC).

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans. Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic. 

Aquesta és la primera sessió després del procés electoral que va finalitzar el 15 de novembre passat per renovar un total de 49 representants dels diversos col·lectius: 8 del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A); 8 del Personal investigador en formació (PDI-B2); 9 del PDI permanent doctor (PDI-B3), 1 del PDI permanent no doctor (PDI-B4) i 23 de l’estudiantat.