El rector Torres disposa del perfil @RectorUPC a Twitter

L’objectiu és incrementar la transparència sobre l’activitat institucional i projectar socialment la UPC.

05/04/2018

Des de fa algunes setmanes, el rector de la UPC Francesc Torres disposa d’un compte de Twitter des del qual pretén millorar el grau de transparència de la seva activitat diària. El compte @RectorUPC està orientat també a ajudar a difondre els diferents àmbits d’actuació de la Universitat i de la seva comunitat per fer-la més visible. L’activitat institucional centra bàsicament els continguts i vol ser també una eina d’escolta activa del rector Torres.