Resultats de les eleccions per a la provisió de vacants del Claustre Universitari

Ja s'han proclamat els resultats definitius de les eleccions per a la provisió de les 49 vacants del Claustre Universitari de la UPC, el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària.

15/11/2018

El 15 de novembre s'ha fet pública la proclamació definitiva dels representants electes per a la provisió de vacants del Claustre Universitaride la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El dia abans, 14 de novembre, va finalitzar el període per presentar reclamacions sobre la proclamació provisional de les candidatures electes.

Aquestes eleccions es van convocar per renovar un total de 49 representants dels diversos col·lectius: 8 del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A); 8 del Personal investigador en formació (PDI-B2); 9 del PDI permanent doctor (PDI-B3), 1 del PDI permanent no doctor (PDI-B4) i 23 de l’estudiantat.

Tota la informació sobre aquest procés electoral, que finalitza ara, està disponible a la Seu Electoral Electrònica .

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans. Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.

La propera sessió del Claustre Universitari tindrà lloc el 18 de desembre i es desenvoluparà seguint l'ordre dia dia acordat pel Consell de Govern, el 24 d'octubre.

Dates destacades del calendari electoral:

  • Dia 5 d’octubre: publicació del cens provisional
  • Del 5 al 10 d’octubre: reclamacions al cens provisional
  • Dia 16 d’octubre: publicació del cens definitiu
  • Del 17 (a les 10 h) al 22 d’octubre (a les 9.59 h): presentació de candidatures
  • Del 29 d’octubre al 5 de novembre: campanya electoral
  • Del 6 (a les 10 h) al 9 de novembre (a les 9.59 h): votacions electròniques
  • Dia 09 de novembre: proclamació provisional de les candidatures electes
  • Del 12 al 14 de novembre: reclamacions a la proclamació provisional de les candidatures electes
  • Dia 15 de novembre: publicació dels resultats definitius