En línia el nou portal UPC Transparent

Interfície de la nova web UPC Transparent
+
Descarregar

Interfície de la nova web

Alguns dels continguts del portal UPC Transparent
+
Descarregar

Alguns dels continguts del portal UPC Transparent

El nou portal UPC Transparent presenta de manera estructurada la informació pública de la Universitat amb un disseny renovat que permet el fàcil accés a les dades.

29/06/2022

Amb l’objectiu de facilitar la transparència i el dret d’accés a la informació pública, la Secretaria General de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha engegat un procés de renovació, revisió i ampliació de la informació disponible al portal UPC Transparent, segons els requeriments establerts a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i al Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Per assolir i donar compliment al marc legal de forma clara i estructurada, els continguts del nou portal s’estructuren en tres àmbits. El primer dels apartats, ‘Publicitat activa’, recull informació institucional; dades estadístiques; informació de l’activitat de recerca i transferència de coneixement; informació econòmica, informació de personal, i relacions internacionals.

En segon lloc, l’apartat ‘Accés a la informació pública’ recull normativa relacionada amb la transparència i la protecció de dades personals, així com enllaços a diferents tràmits de la seu electrònica, com ara la sol·licitud d’accés a la informació pública de la Universitat.

Finalment, l’apartat ‘Participació i bon govern’ conté les obligacions a què se sotmet la UPC per oferir serveis de qualitat, així com els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs per assolir la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes. 

D’aquesta manera, la UPC avança en el compliment de les obligacions de transparència, bon govern i exercici del dret d'accés que tenen totes les administracions públiques per afavorir la millora de la qualitat democràtica. Així mateix, el portal ofereix enllaços a la informació bàsica i a les dades principals de la Universitat.