Ernest Bladé, director de l’Institut Flumen

Ernest Bladé, director de l’Institut Flumen
+
Descarregar

El professor Ernest Bladé, juntament amb el professor Josep Dolz, a l'esquerra, i el conseller Damià Calvet, a la seva dreta

Ernest Bladé, director de l’Institut Flumen
+
Descarregar

Retrat del professor Ernest Blade

El professor i investigador Ernest Bladé ha pres possessió, el 4 de desembre, del càrrec de director de l’Institut Flumen (ens mixte del CIMNE i de la UPC), dedicat a la dinàmica fluvial i l’enginyeria hidrològica. L'acte va tenir lloc al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en un acte presidit pel conseller Damià Calvet.

17/12/2018

Doctor enginyer de Camins i enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),  Ernest Bladé ha pres el relleu al professor Josep Dolz en la direcció de l’Institut Flumen, ens de recerca de titularitat mixta del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i de la UPC.


Ernest Bladé ha estat sotsdirector d’aquest institut des de la seva creació, l’any 2012, a partir de l’activitat que desenvolupava des de feia 15 anys el grup de recerca en dinàmica fluvial i enginyeria hidrològica (Flumen), de caràcter multidisciplinari i interuniversitari.

Anteriorment, Bladé havia dirigit la secció d'Enginyeria Hidràulica Hidrològica del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental. Concretament, des del 2011 fins a la tardor del 2015, quan aquesta unitat es va fusionar amb altres departaments i altres seccions departamentals per crear l’actual Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, al qual està vinculat.

Com a docent, Ernest Bladé és professor agregat de l’Escola Tècnica Superior de d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSETCCPB), on imparteix docència a estudis de grau i de màster universitari. 

En l’àmbit de la recerca, centra la seva activitat en la dinàmica fluvial, l’enginyeria hidrològica i en els mètodes numèrics aplicats a l’enginyeria hidràulica, especialment en el flux de l’aigua en làmina lliure.

Actualment, és membre del Consell del Centre Tecnològic de l’Aigua (CETAQUA), una fundació de referencia en el cicle integral del agua de la qual formen part la UPC, Aigües de Barcelona i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).