Eusebi Jarauta, vicepresident d’UPC Alumni i delegat del rector per al nou programa UPC Sèniors

Eusebi Jarauta, vicepresident d’UPC Alumni i delegat del rector per al nou programa UPC Sèniors
+
Descarregar

El professor Eusebi Jarauta

El professor i investigador Eusebi Jarauta ha estat nomenat vicepresident d’UPC Alumni i, alhora, serà a partir d’ara el delegat del rector per al nou programa UPC Sèniors.

06/06/2019

Enginyer industrial (especialitzat en Tècniques Energètiques) per la UPC (1977) i doctor enginyer industrial per la mateixa universitat (1989), Eusebi Jarauta és actualment secretari acadèmic del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental. Des de l’1 de juny, ocupa el càrrec de vicepresident d’Alumni de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i també és delegat del rector per al nou programa Sènior de la Universitat, una iniciativa per potenciar la interrelació entre la Universitat i la societat per aprofitar el potencial de coneixement del professorat docent i investigador en la seva etapa avançada de la carrera acadèmica per a que desenvolupin funcions d’assessors municipals en polítiques acadèmiques o de formació, en transferència de tecnologia o en d’altres àmbits d’interès. El programa es va presentar el 30 de gener al 'Fòrum UPC de ciutats universitàries', amb el qual també es vol fomentar la figura dels ‘Sèniors UPC’ com a mentors per als joves, preveu constituir una 'comissió assessora municipal' en cada ciutat on la UPC hi te seu, a través dels diferents campus i amb el professorat universitari jubilat que hi vulgui participar. Cada comissió assessoraria en el disseny  de polítiques formatives o en temes de transferència de coneixement.

Catedràtic d’Escola Universitària, el professor i investigador Eusebi Jarauta imparteix docència a la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). A més, és membre del Consell de Govern de la UPC i del Consell Social de la Universitat.

Anteriorment, va ser director del Departament de Matemàtica Aplicada III (2004 a 2007 i 2013 a 2015) i comissionat del rector per al trasllat i la integració de l’anterior Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica d'Agricultura de Barcelona (EUETAB) en l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), des del 2003 fins al 2006.

Pel que fa a la seva activitat de recerca, és membre del grup de recerca Compositional and Spatial Data Analysis (COSDA-UPC), i forma part de la Societat Espanyola de Mètodes Numèrics en Enginyeria (SEMNI) i de l'Associació Internacional de Geociències Matemàtiques (IAMG).

Ha estat autor de 80 publicacions científiques entre revistes, capítols de llibre i monografies especialitzades, a més d’escriure sis llibres, especialitzats en anàlisi matemàtic d’una variable. També ha dirigit cinc tesis doctorals i participa com a ponent en diferents congressos internacionals.