La IA i el 5G-6G, les tecnologies amb més capacitat de disrupció tecno-social, segons el Fractus-UPC Deep Tech Hub

Presència al Deep Tech Summit 2023

Els dies 28 i 29 de novembre ha tingut lloc al Palau de Congressos de Fira de Barcelona, el Barcelona Deep Tech Summit. Una cinquantena d’empreses sorgides de la UPC i diversos investigadors i investigadores de la UPC han presentat avenços i tendències transformadores en transició energètica, digitalització de la indústria, connectivitat, mobilitat urbana, biomedicina i tecnologia de l’espai. També ha estat present el Fractus-UPC Deep Tech Hub.

La intel·ligència artificial, el 5G-6G, el big data, la robòtica, la ciberseguretat, les xarxes i els protocols de IoT i la impressió 3D i 4D són les tecnologies amb més grups de recerca en la UPC, segons l'estudi 'Anàlisi, mapatge i detecció d'àrees i tecnologies de Deep Tech'. Elaborat amb una metodologia pròpia i en el marc del Fractus-UPC Deep Tech Hub (constituït fa poc més d'un any), l'estudi detecta fins a 16 tecnologies en les quals treballen gairebé el 50% dels grups de recerca de la Universitat, en funció de l'impacte social o l'escalabilitat industrial.

30/11/2023

La Intel·ligència Artificial (IA) i les 5G-6G són les tecnologies deep tech més investigades a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). Així es desprèn de l'estudi “Anàlisi, mapatge i detecció d'àrees i tecnologies de Deep Tech”, elaborat en el marc del Fractus-UPC Deep Tech Hub. Aquest hub ha estat present els dies 28 i 29 de novembre al Barcelona Deep Tech Summit (BDTS).

Altres tecnologies com big data, robòtica, sistemes ciberfísics (que integren processos físics i components computacionals interconnectats), xarxes i protocols de IoT (per Internet de les Coses en anglès) i impressió 3D i 4D també reben una atenció significativa dels grups de recerca de la UPC. Pràcticament totes elles són tecnologies amb nivells destacats de maduresa segons l'estudi, que es defineix a través del Nivell de Preparació Tecnològica (TRL, per les sigles en anglès) i el Nivell de Preparació Social (SRL) de cadascuna. Aquestes tecnologies estan trobant aplicacions molt rellevants en diversos sectors, des de la salut fins a la indústria, optimitzant resultats i processos.

Són algunes de les conclusions que es desprenen de l'informe, en el qual s'analitza la recerca i l'estat de desenvolupament de diverses tecnologies i que permet identificar quins es poden considerar realment tecnologies deep tech. És a dir, que puguin donar lloc a solucions disruptives, desenvolupades entorn de descobriments científics i innovacions avançades d'enginyeria, i que, a més, són capaces de donar resposta als reptes globals, tant socials com econòmics, en forma de productes, serveis o sistemes altament innovadors.

Metologia pròpia

Precisament, l'informe, basat en una metodologia pròpia de la UPC, és únic en el seu enfocament, ja que valora criteris que van des de l'escalabilitat industrial fins a la disrupció social, la qual cosa permet identificar les tecnologies amb major potencial d'impacte i que poden donar resposta als grans desafiaments de la societat.

En total, l'estudi detecta fins a 16 tecnologies deep tech en la UPC, i són la intel·ligència artificial, la computació quàntica, la biometria, el blockchain i les tecnologies de xarxes i protocols IoT les que obtenen la puntuació agregada més alta en el model d'anàlisi de la UPC. Això significa que tenen el potencial més elevat per a revolucionar i transformar múltiples indústries i sectors de manera simultània, abastant des de l'àmbit financer fins a l'eficiència energètica, la logística, la salut i la sostenibilitat ambiental, entre d'altres. Dins d'aquest grup, destaca, d'una banda, la IA amb una de les valoracions més altes en l'apartat de disrupció social per la seva destacada capacitat per a impactar en la privacitat de les persones, les llibertats civils i l'automatització d'ocupacions i indústries. D'altra banda, la IoT, per tenir un alt potencial d'escalabilitat, ja que pot transformar la forma en què la indústria, els treballadors i les persones interactuen amb objectes físics, tant des de llars intel·ligents com des de vehicles autònoms, amb implicacions per a l'optimització de l'energia i la sostenibilitat.

Gairebé el 50% dels grups de recerca totals de la UPC estan involucrats en la recerca i desenvolupament d'una o més de les tecnologies seleccionades, que en la seva majoria poden aplicar-se en diversos sectors i, en conseqüència, contribuir a fer front als reptes definits per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) com a Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per al 2030.

Capacitat de passar de la recerca al negoci

Finalment, l'estudi, elaborat pel Servei de Suport a la Recerca i a la Innovació de la Universitat, també determina la relació entre tecnologia i la generació de patents de la UPC i spin-offs. Mentre que la impressió 3D, la intel·ligència artificial (lA), la bioinformàtica, la fotònica i la robòtica són les tecnologies que generen la majoria de les patents, la IA i la robòtica han tingut més èxit en la creació d'empreses derivades, seguides de la bioinformàtica i el big data.

Això està relacionat amb el fet que entre aquestes tecnologies es troben les que tenen més grups de recerca associats, per tant, tenen més capacitat, així com una activitat científica molt alta en tota la cadena de valor de l'R+D+I, des del més bàsic fins al més aplicat. A més, cal destacar que la majoria de les patents i empreses derivades generades en la UPC per aquestes tecnologies se centren en el sector de l'atenció mèdica.

Es preveu que tecnologies com la impressió 4D i sistemes de comunicació sense fil 6G, que es troben en les primeres etapes de desenvolupament, amb una limitada prova de concepte i un llarg camí per recórrer en recerca, es converteixin en una continuació de les tecnologies ja desenvolupades, com la impressió 3D i el 5G respectivament.

IA, IOT, 5G i 6G i ciberseguretat, el focus del Hub per al nou curs

En comprendre el potencial d'aquestes tecnologies, l'equip del Fractus-UPC Deep Tech Hub pot centrar els seus esforços en àrees de recerca i innovació que tinguin la capacitat de generar un impacte significatiu en la societat. Així, per al nou curs el Hub se centrarà en les tecnologies de IoT, intel·ligència artificial, Ciberseguretat i 5G i 6G, àrees en les quals la UPC ha demostrat un alt nivell de maduresa i productivitat en la recerca.

Segons afirma Carmen Borja, Chief Technology Officer de Fractus, “aquest informe té com a objectiu presentar els resultats d'una exhaustiva anàlisi elaborada per a identificar tecnologies Deep Tech. Així, brindem una visió general de les capacitats i fortaleses de la UPC en l'àmbit d'aquestes tecnologies avançades i oferim recomanacions sobre com aprofitar aquestes capacitats i forteses de cara a futures aplicacions. Ara, des del Hub, ens enfocarem a investigar i portar al mercat a través de la monetització de quatre de les 16 tecnologies identificades: IoT, IA, ciberseguretat i tecnologies 5G i 6G”.

Per a Climent Molins, vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria, “aquest informe mostra una radiografia sobre l'estat de la recerca i la innovació de la UPC en relació amb les tecnologies que podrien qualificar-se com potencialment Deep Tech, de manera que es poden conèixer quins àmbits són els que poden tenir major impacte a futur des del punt de vista de la disrupció social i econòmica i de l'escalabilitat de la tecnologia”.

L'informe ‘Anàlisi, mapatge i detecció d'àrees i tecnologies de Deep Tech’ ofereix a Fractus l'oportunitat d'identificar en quin coneixement existeix perspectiva d'inversió. Justament Fractus va ser la primera spin-off sorgida de la UPC dedicada al Deep Tech, d'un total de 400 noves empreses creades en els últims 25 anys a l'empara del coneixement de la Universitat. L'experiència adquirida per Fractus al llarg d'aquests 25 anys la situa com una empresa amb un alt coneixement del mercat Deep Tech i la monetització de la tecnologia a escala global.

Per tant, la col·laboració conjunta permetrà avançar a la Universitat i l'empresa en aquesta via, però amb major coneixement sobre el grau de maduresa de cada tecnologia per a arribar al mercat com a innovació i així incidir en els sectors o àmbits més necessaris. En total, les empreses de base tecnològica sorgides de la UPC en els últims 25 anys representen el 40% de les spin-offs del conjunt del sistema universitari català. Han generat 5.000 llocs de treball qualificat i més de 500 patents, i s'han llicenciat més de 300 tecnologies.


Primer aniversari del Fractus-UPC Deep Hub

A través d'un acord de col·laboració signat al setembre de 2022 pel rector de la UPC, Daniel Crespo i el president i CEO de Fractus, Rubén Bonet, l'equip que conforma el Hub preveu donar resposta als reptes actuals mitjançant avanços científics i tecnològics significatius. Així, el treball del Hub se centra a impulsar la recerca, la innovació, la transferència de coneixement i portar les tecnologies al mercat a través de la seva monetització en àmbits com la mobilitat i la logística, els materials, la sostenibilitat, l'urbanisme, la informació i la comunicació, l'enginyeria biomèdica i les tecnologies mediambientals i energètiques.