Impuls a la recerca en matemàtiques amb la creació de l’Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech (IMTech)

Amb l’objectiu d’impulsar la recerca en matemàtiques, la participació en convocatòries competitives i potenciar la seva visibilitat, el Consell de Govern de la UPC ha aprovat la creació de l’Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech (IMTech), que tindrà la seu a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME).

17/12/2019

Aprovat en la darrera sessió del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), l’Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech (IMTech) neix amb l’objectiu de potenciar la visibilitat i la importància de la recerca que es realitza a la Universitat en aquest àmbit de coneixement: és la institució amb més alta producció científica en matemàtiques i àrees afins de l’Estat espanyol. També s’orienta a fomentar la participació en convocatòries competitives per a la captació de recursos i en la xarxa RedIUM (Red de Institutos Universitarios de Matemáticas).

L'Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech (IMTech), que s’ubicarà a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC, també promourà l’articulació d’una política científica en l’àmbit de les matemàtiques orientada a la captació de talent, el foment de la interdisciplinarietat, l’impuls a la transferència de coneixement i el suport a la recerca de qualitat. El nou institut sistematitzarà els serveis que es donen als investigadors d’aquests àmbits de la UPC. En aquest sentit, donarà suport a la gestió del personal investigador internacional i visitant, a l’organització de congressos i a la difusió de la recerca, així com a l’elaboració i el seguiment de projectes). D’altra banda, des d’aquest nou institut també potenciaran els programes de màster i doctorat existents. 

Des de l’Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech (IMTech) es farà la interlocució amb altres organitzacions de recerca en matemàtiques a Catalunya, com són el Centre de Recerca Matemàtica (CRM), l’Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB) i, en especial, la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath) –de la qual la Universitat és un dels promotors–, i amb altres institucions de recerca fronterera amb les matemàtiques.

Actualment, la comunitat d’investigadors en matemàtiques i àrees afins a la UPC està formada per unes 300 persones entre personal docent i investigador, estudiantat de doctorat i personal de suport a la recerca, amb una alta internacionalització. La UPC és la primera universitat espanyola en nombre de publicacions i tesis doctorals defensades i en publicacions en programes de matemàtiques. Destaca, també, en els rànquings internacionals, com el rànquing QS World University Rankings by Subject o en el de Leiden.