Comunicat del rector i de la Gerència de la UPC en relació a l'estat d'alarma provocat per la pandèmia per COVID-19

En referència a l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol, la UPC comunica les següents actuacions excepcionals per als propers 15 dies.

14/03/2020

- Amb caràcter general, a partir de dilluns, 16 de març, el PAS i PDI de la UPC realitzarà la seva tasca majoritàriament mitjançat teletreball, excepte els serveis mínims que comunicarà Gerència. S'evitarà, en la mesura del possible, el desplaçament a qualsevol campus de la UPC.

L'organització del teletreball serà coordinada per les direccions acadèmiques i les direccions de serveis.

- Els edificis i les instal·lacions de la UPC romandran tancats fins a nova instrucció, excepte el Vèrtex i el Rectorat.

Mitjançant els canals habituals s'oferiran les instruccions específiques per a la bona gestió d'aquestes mesures.

El canal permanent de comunicació serà el portal web de la universitat: www.upc.edu

Continua oberta la bústia per a consultes: info.coronavirus@upc.edu