IV Premi Acerinox per a un treball de fi de màster sobre com projectar amb acer inoxidable

IV Premi Acerinox per a un treball de fi de màster sobre com projectar amb acer inoxidable
+
Descarregar

María López Álvarez, al mig, rep el guardó de la mà de Bernardo Velázquez, CEO del grup empresarial Acerinox, acompanyada pel rector de la UPC, Francesc Torres

María López Álvarez ha rebut el 20 de febrer el IV Premi ACERINOX, convocat per l'Associació per a la Recerca i el Desenvolupament de l'Acer Inoxidable (CEDINOX), per un treball de fi de màster universitari dedicat a analitzar les diferències de comportament de les estructures d'acer inoxidable respecte les de l'acer de carboni.

24/02/2020

El 20 de febrer ha tingut lloc el lliurament de l'IV Premi Acerinox, dotat amb 3.000 euros i adreçat a l’estudiantat universitari que hagi realitzat un treball de fi de grau o de màster, relacionat amb l'acer inoxidable, ja sigui sobre la utilització, la recerca o el desenvolupament del propi material.
 
En aquesta edició la guanyadora ha estat Maria López Álvarez pel seu treball de fi de màster Evaluación de los efectos de la no linealidad geométrica y del material en pórticos de acero inoxidable. Un treball dirigit per la professora Itsaso Arrayago i la catedràtica Esther Real, en el marc del màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció, que s’imparteix a l’Escola de Camins (ETSECCPB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

El treball està dedicat a analitzar les diferències de comportament de les estructures d'acer inoxidable respecte les de l'acer de carboni, en aquest cas aplicades al projecte i càlcul d'estructures porticades. Una opció viable però que precisa de modificacions de cara a les disposicions i normatives actuals, basades encara en gran part en les propietats de l'acer al carboni

El lliurament del premi ha anat a càrrec de Bernardo Velázquez, CEO del grup empresarial Acerinox, en un acte dut a terme a la Sala d'Actes de l'Escola. El president del jurat del premi, Javier Botana, catedràtic de la Universidad de Cádiz, ha destacat en que el treball “parteix del fet que les disposicions de disseny per a acer inoxidable actuals han estat desenvolupades seguint les normes de disseny d'acer al carboni. No obstant això, l'acer inoxidable presenta importants diferències en la seva resposta estructural degut al comportament tenso-deformacional no lineal, les quals influeixen en el seu disseny”.

Com explica l’autora, María López Álvarez, l’objectiu del treball ha estat “avaluar la influència de la no linealitat material que presenta l'acer inoxidable a l'estabilitat dels pòrtics. La normativa europea d'acer inoxidable”, subratlla, “ens remet a la d'acer al carboni per al càlcul de pòrtics, i per tant no es tenen en compte les diferències que presenta la corba tensió-deformació de l'acer inoxidable (no lineal) davant de la de l’acer al carboni (pràcticament bilineal)”.

El treball de Maria López Álvarez ha estat guardonat per avaluar en quina mesura aquestes diferències influeixen en el comportament de les estructures d'acer inoxidable.

Els resultats obtinguts permeten proposar una sèrie de modificacions senzilles de l'expressió d'amplificació d'esforços per als diferents tipus d'acers inoxidables considerats en l’estudi, ja que, com especifica María López, “la no linealitat del material afecta de manera desfavorable a causa de la pèrdua de rigidesa que es produeixen per aquesta resposta no lineal. Per tant”, continua, “el que proposo en el meu treball és una modificació del mètode simplificat de càlcul que s’ofereix per a l’acer al carboni de manera que es consideri la no linealitat material”.