La plataforma ACTRIS ERIC, de la qual forma part la UPC, esdevé infraestructura europea de recerca atmosfèrica

Vista general i nocturna de les instal·lacions del Laboratori de Teledetecció (RSLab) de la UPC, al Campus Diagonal Nord
+
Descarregar

Vista general i nocturna de les instal·lacions del Laboratori de Teledetecció (RSLab) de la UPC, al Campus Diagonal Nord

Detalle del cabezal óptico del lidar del RSLab de la UPC
+
Descarregar

Detall del capçal òptic del lidar del RSLab de la UPC

El BSC-CNS, vinculat a la UPC i amb seu al mateix Campus Diagonal Nord, és una de les unitats del centre de dades d'ACTRIS-ERIC. A la imatge, el superordinador Marenostrum
+
Descarregar

El BSC-CNS, vinculat a la UPC i amb seu al mateix Campus Diagonal Nord, és una de les unitats del centre de dades d'ACTRIS-ERIC. A la imatge, el superordinador Marenostrum

Relació dels organismes espanyols participants a la infraestructura de recerca europea
+
Descarregar

Relació dels organismes espanyols participants a la infraestructura de recerca europea

Altres organismes de recerca espanyols

Actualment, són 11 els organismes de recerca espanyols que contribueixen a ACTRIS ERIC. Amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació, estan agrupats en una Unitat Mixta de Recerca, i són, a més de la UPC i el BSC-CNS, el Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET)la Universitat de Granada (UGR)la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM), l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), la Universitat de Valladolid (UVa)la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) i la Universitat de València (UV). Altres organismes col·laboren i podrien unir-se en el futur.

En conjunt, aquests organismes contribueixen a les instal·lacions nacionals d'ACTRIS amb plataformes d'observació distribuïdes a la península i les Canàries (tres estacions de teledetecció d'aerosols des de terra, una estació de teledetecció de núvols des de terra, set estacions de mesures d'aerosols in situ) i amb una plataforma exploratòria (càmera de simulació atmosfèrica). 

Així mateix, Espanya també participa en les instal·lacions centrals del Centre de Dades i del Centre de Calibratge de Teledetecció d'Aerosols (CARS) del consorci.

La Comissió Europea (CE) ha decidit dotar ACTRIS, una infraestructura de recerca dedicada a estudiar els components de vida curta de l'atmosfera, de personalitat jurídica pròpia sota la figura d'un Consorci Europeu d'Infraestructures d'Investigació (ERIC). Aquesta decisió situa les institucions participants, entre les quals hi ha la UPC i el BSC-CNS, vinculat a la Universitat, a la primera línia de l'exploració atmosfèrica mundial.

03/05/2023

La Infraestructura de Recerca d'Aerosols, Núvols i Gasos Traça (ACTRIS, per les sigles d'Aerosol, Clouds and Trace gases Research Infrastructure), és una plataforma distribuïda de recerca que estudia els components atmosfèrics de vida curta, que romanen a l'atmosfera entre unes hores o algunes setmanes. La instrumentació de què disposen els membres d'aquesta infraestructura permet observar com es distribueixen en el temps i l'espai aquests components, i estudiar com interactuen entre si, amb la resta de components atmosfèrics i amb la radiació solar. Això fa possible fer prediccions atmosfèriques fiables que comprenen des d'alertes meteorològiques i sanitàries a curt termini fins a avaluacions a llarg termini del canvi climàtic.

Formada per més de cent institucions i centres de recerca de 17 països, entre les quals hi ha la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i el Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), ACTRIS s'ha constituït, el 25 d'abril, com a Consorci d'Infraestructura de Recerca Europea (ERIC), amb seu estatutària a Finlàndia i instal·lacions distribuïdes als països participants, i també a altres punts fora d'Europa. 

A partir d'aquesta decisió, publicada el 3 de maig al Diari Oficial de la Unió Eurpea (UE), ACTRIS ERIC es converteix en una infraestructura permanent de l'Espai Europeu de Recerca (ERA) per oferir dades i serveis d'última generació en recerca atmosfèrica.

Actualment, els països que formen part d'aquesta infraestructura són Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Txèquia, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Noruega, Països Baixos, Polònia, Romania, Suècia i Suïssa, per als quals la investigació atmosfèrica i de la qualitat de l'aire passa a ser una prioritat i un suport a l'excel·lència científica a tot Europa, almenys en els pròxims cinc anys. Grècia i el Regne Unit també han expressat el seu interès per adherir-se en fases posteriors al consorci.

Participació a través del Laboratori de Teledetecció i del BSC-CNS

La UPC participa en aquesta infraestructura de recerca a través del Laboratori de Teledetecció (RSLab), que pertany al Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció (CommSensLab) del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. Està vinculat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC).

L'RSLAb aporta a ACTRIS una estació de teledetecció d'aerosols atmosfèrics amb resolució en distància, ubicada a la coberta de l'edifici D3 del Campus Diagonal Nord, a Barcelona. L'estació està constituïda per un lidar (radar làser) d'aerosols multilongitud d'ona, un fotòmetre solar/lunar i diversos equips auxiliars.

La proximitat d'aquest equipament a les instal·lacions de mesura d'aerosols mitjançant tècniques in situ (en superfície) de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), ubicat davant del mateix campus i que també forma part d'ACTRIS, facilita que es pugui combinar l'ús dels dos equipaments donant com a resultat una estació d'observació d'aerosols d'altes prestacions.

A més, la instal·lació de teledetecció de la UPC també dona suport les observacions d'aerosols in situ que realitza l'IDAEA-CSIC a les estacions del Montseny (Barcelona) i del Montsec (Lleida), que també formen part d'ACTRIS ERIC.

Per part seva, el BSC-CNS, amb seu al mateix Campus Diagonal Nord, és una de les unitats del centre de dades d'ACTRIS, amb capacitat de generar els anomenats productes de nivell 3, que combinen dades proporcionades per ACTRIS amb dades procedents d'altres fonts d'observació.


Informació clau sobre l'estat i l'evolució de l'atmosfera

La consolidació d'ACTRIS ERIC com una infraestructura europea de recerca i amb una estructura jurídica estable permet a investigadores i investigadors, a la indústria i a les administracions, compartir les millors plataformes de recerca europees (80 instal·lacions d'observació dins i fora d'Europa i càmeres de simulació atmosfèrica). També facilita l'accés a informació clau per donar suport a l'elaboració de polítiques mediambientals eficaces, prendre decisions amb els coneixements científics necessaris o definir estratègies per reduir l'emissió de contaminants que mitiguin el canvi climàtic o que millorin la qualitat de l'aire, contribuint així a assolir els objectius del Pacte Verd de la UE. 

ACTRIS va iniciar el seu camí cap a ACTRIS ERIC ja el 2011, aconseguint importants fites científiques i tècniques que van conduir a una comprensió més profunda dels factors que influeixen en el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica, així com els complexos mecanismes de retroalimentació que actuen sobre el sistema climàtic. 

Des d'aleshores, cada any més de 5.000 entitats o persones usuàries de 50 països de tot el món utilitzen les dades d'ACTRIS per a les seves investigacions.