La UPC, una universitat neutra en carboni al 2030

La UPC, una universitat neutra en carboni al 2030
+
Descarregar

La nova planta solar fotovoltaica per a l’autoconsum a la Universitat, de 170 kW i 510 mòduls

S’inaugura una planta solar fotovoltaica al Campus Nord
Aquest mes d’octubre s’ha posat en marxa una nova planta solar fotovoltaica per a l’autoconsum a la Universitat, de 170 kW i 510 mòduls, que produirà una part de l’energia elèctrica que consumeixen els aularis del Campus Nord, a Barcelona. Amb una superfície de 2.067 m2 sobre les cobertes dels edificis d’aularis A1, A2, A3 i A4, es preveu que la nova planta produeixi uns 225.000 kWh, l’equivalent al 50% de l'energia que consumeixen aquests edificis.  

La inauguració de la nova planta fotovoltaica ha tingut llos el 22 d’octubre, en una acte que s’ha pogut seguir en directe a través del canal de la UPC a Youtube. En aquest acte, inclòs dins del programa d'activitats per commemorar el 50è aniversari de la UPC, el rector Francesc Torres ha presentat l’Estratègia d’Acció Climàtica UPC 2030, aprovada pel Consell de Govern. Seguidament, el director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera i director de l’Institut Català d'Energia, Manel Torrent, ha oferità una conferència sobre l’estratègia de transició energètica a Catalunya. A més de visitar les instal·lacions de la nova planta, s’han presentat diversos projectes de recerca i docència sobre eficiència energètica i renovables aplicats als edificis i campus de la UPC, així com projectes de recerca en energia. La cloenda ha anat a càrrec de la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat, Gemma Fargas.

La planta que ara s’inaugura forma part del Campus Solar UPC i se suma a les del Campus de Terrassa, instal·lada en el marc de la iniciativa Solar Campus, i a la de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), al Campus Sud, en aquest cas impulsada a través del projecte BISOL. Amb aquestes instal·lacions i les que es preveuen a altres edificis de la UPC a Barcelona i als campus de Manresa i de Vilanova i la Geltrú, es preveu arribar als 600kW de potència al 2021.

La instal·lació de la planta solar al Campus Nord ha estat coordinada pel Servei d’Infraestructures de la UPC, amb el suport del Gabinet d'Innovació i Comunitat, i ha comptat amb la col·laboració d’Álvaro Luna, professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica a l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i investigador del grup de recerca en Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER)

La UPC, una universitat neutra en carboni al 2030
+
Descarregar

Instal·lada sobre les cobertes dels aularis A1, A2, A3 i A4, es preveu que la nova planta produeixi l’equivalent al 50% de l'energia que consumeixen aquests edificis.

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat l’Estratègia d’Acció Climàtica UPC 2030, un document que es desplega en set eixos de treball. Amb el 2030 com a horitzó temporal, la Universitat es compromet a assolir la neutralitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que generen les activitats de docència i de recerca.

23/10/2020

L’Estratègia d’Acció Climàtica UPC 2030 és el marc d’actuació que indica la direcció i els valors que la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) vol adoptar en relació a l’acció climàtica, una de les peces clau de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. El document, aprovat pel Consell de Govern el 8 d’octubre, es desplega en set eixos que serviran per impulsar l’acció climàtica de la UPC amb el 2030 com a horitzó temporal.

2030: una universitat neutra en carboni
L’objectiu de l’Estratègia és assolir al 2030 la neutralitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de l’abast 1 i 2 que generen les activitats de docència i de recerca mitjançant la reducció de les emissions i la compensació de les que no es puguin reduir o absorbir en aquesta data. En aquest sentit, la Universitat es compromet a publicar l’inventari d’emissions GEH anualment a partir del 2020, i elaborar un pla de reducció d’emissions de GEH bianual a partir de 2021 i un pla d’adaptació de canvi climàtic en col·laboració amb els municipis on es troben ubicats els campus, a més de disposar d'una comptabilitat analítica de GEH a la UPC. Així mateix, està previst col·laborar amb altres universitats públiques per accelerar la transició.

Transició energètica a la gestió dels campus
Entre els compromisos de la UPC per avançar en la transició energètica destaca l’elaboració del pla 2021-2024, que dóna continuïtat al Pla d’Energia 2020, integrant-hi els objectius d’acció climàtica. Així mateix, es mantindrà la totalitat de la compra d’energia amb certificació renovable, s’incrementarà l’autoconsum per arribar al 35% del consum d’electricitat el 2030 i es promourà l’eficiència energètica dels campus actuant sobre els contractes de manteniment, la millora de les infraestructures i la implicació de la comunitat.

Gestió orientada a l’acció climàtica
La introducció d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic en tots els àmbits de la gestió de la Universitat és una altra de les mesures contemplades. En aquest sentit, s’organitzarà un procés participatiu de revisió de les estratègies de sostenibilitat de la UPC i es desenvoluparan nous eixos: biodiversitat, alimentació, contractació i mobilitat. Igualment, s’inclouran els aspectes climàtics en la formació del personal universitari amb especial èmfasi sobre l’impacte en la gestió de la Universitat. Els plans de gestió de la UPC existents s’alinearan progressivament amb els objectius i actuacions d’acció climàtica, tant en mitigació com en l’adaptació. També s’introduirà el concepte ‘pressupost de carboni’ a la gestió de la UPC.

Acció climàtica a la docència
Impulsar projectes acadèmics en els àmbits de l’acció climàtica mitjançant la metodologia CampusLab (2020) és un altre dels compromisos de la Universitat. En aquest eix, una de les mesures destacades és la creació d’un equip docent expert en cada campus per assessorar al PDI i al PAS en acció climàtica i ODS, així com la programació d’activitats formatives i de sensibilització als campus. Pel que fa als plans d’estudi, es recuperarà l’impuls a la implementació de la competència de sostenibilitat i compromís social a tots els graus i la introducció dels ODS als treballs de fi de grau i de màster. També es programarà una nova oferta formativa relacionada amb l’acció climàtica i la transició energètica durant el curs 2021-2022 perseguint l’equilibri entre mitigació i adaptació. 

Recerca i transferència de coneixement per l’acció climàtica
La UPC es compromet a avançar en el desplegament de les línies de treball adoptades per la institució sobre la Transició vers un nou Model Energètic (TME) i a promoure línies de recerca i de transferència de coneixement directament relacionades amb l’acció climàtica. Així, s’aprofundirà en els compromisos i accions del Model TME en cadascun dels àmbits del document de base i es passarà a l’acció implicant i col·laborant amb les empreses, institucions i entitats que se sumin al seu desplegament mostrant casos reals d’aplicació.

D’altra banda, s’acompanyaran i dinamitzaran les activitats de recerca i transferència en els àmbits concrets de l’urbanisme i l’edificació, els processos industrials, la gestió i el tractament de residus, la gestió costanera i del litoral, el tractament d’aigües i l’elaboració de models matemàtics sobre el canvi climàtic, entre d’altres. La UPC preveu també elaborar un mapa de recerca, transferència i innovació i donar suport al disseny i desenvolupament de projectes de recerca i transferència, en pro de la transició energètica i l’emergència climàtica, així com fer servir els com a living lab de la recerca en l’àmbit climàtic.

Implicar la comunitat
Per tal de buscar la complicitat de la comunitat universitària, la UPC divulgarà i fomentarà el compromís climàtic. Amb aquest objectiu, s’establirà un canal de comunicació de referència en acció climàtica per a la comunitat universitària, es crearà un hub d’acció climàtica i es formarà la comunitat UPC en els diferents aspectes relacionats amb aquest àmbit. D’altra banda, es promourà l’eix ‘Tecnologies i actuacions per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic orientades a comunitats i col·lectius vulnerables’ al Pla de cooperació 2021 i es crearan els mecanismes de documentació i connexió telemàtica perquè els repositoris DRAC, FUTUR i UPCommons incloguin i visibilitzin l’acció climàtica en termes de docència, recerca, innovació i transferència de coneixement de la UPC.

Governança
El darrer eix de l’Estratègia mostra el compromís de la institució per establir mecanismes de governança que vetllin per l’assoliment dels reptes plantejats en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Destaquen accions com ara l’adhesió als Compromisos d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, la creació d’un mecanisme de seguiment i rendició de comptes de l’estratègia d’acció climàtica i de transició energètica a la comunitat universitària, l’assignació de recursos en els pressupostos anuals per aquest àmbit i la designació d’una persona responsable d’acció climàtica a nivell polític i a nivell tècnic.

Compromís amb la sostenibilitat
Amb l’Estratègia d’Acció Climàtica UPC 2030, la Universitat fa un nou pas endavant en el compromís amb la sostenibilitat. Aquest document té com a antecedents diverses estratègies institucionals realitzades en els darrers anys. Les més recents són, d’una banda, la declaració d’Emergència Climàtica aprovada al Claustre Universitari de la UPC el maig del 2019, on es proposava “prioritzar totes aquelles mesures per situar la UPC al capdavant dels esforços per una societat sostenible”.

Així mateix, l’octubre del 2019 el Consell de Govern va aprovar un full de ruta per donar resposta a aquesta petició, prenent com a marc de referència el Pla UPC 2020 de sostenibilitat energètica. En aquest full de ruta es van definir sis línies d’acció prioritàries, entre elles la creació d’un equip impulsor per definir una estratègia d’acció climàtica a la UPC. Amb la participació dels diferents àmbits d’actuació i col·lectius de la Universitat, aquest equip impulsor ha treballat des de novembre del 2019 fins al juliol del 2020 per identificant actuacions existents i definir noves necessitats i oportunitats en mitigació, adaptació i governança, una tasca que ha donat com a resultat el document d’Estratègia d’Acció Climàtica UPC 2030 aprovat ara pel Consell de Govern.