La UPC, líder en transferència del coneixement i desenvolupament del territori, a la nova edició del rànquing CYD

En l’edició del Ranking CYD 2023, la UPC revalida el seu lideratge a l’Estat en transferència del coneixement. També colidera el rànquing en contribució al desenvolupament del territori i obté resultats destacats en orientació internacional. Per àmbits, la Universitat destaca en Ciències de la Terra, posicionant-se en el ‘Top 3’ d’universitats.

26/05/2023

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) continua liderant les universitats espanyoles en transferència de coneixement, segons els resultats de la nova edició del Ranking CYD, elaborat per la Fundación CYD. La UPC destaca també, a escala global d’institució, en desenvolupament regional —compartint lideratge amb altres cinc universitats— i en orientació internacional, dimensió en la qual se situa en les primeres posicions.

A més dels resultats globals com a institució, l’edició 2023 Ranking CYD ha incorporat per primer cop l’àmbit de Periodisme i Comunicació, i ha actualitzat la informació dels àmbits de Ciències Socials, i de Ciències de la Terra i Geologia.  Pel que fa als àmbits, i atesa la seva oferta acadèmica, la UPC ha contribuït enguany únicament amb dades del de Ciències de la Terra, obtenint també posicions destacades, en aquest cas entre les tres primeres universitats de l’Estat.

Els àmbits STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) es van actualitzar per darrer cop a l’edició 2022, any en què la UPC va assolir resultats destacats, com ara la primera posició en Enginyeria Informàtica, en Física i en Enginyeria Civil.

El Rànquing CYD analitza una àmplia bateria d’indicadors de les universitats espanyoles, que permet mesurar i comparar el seu rendiment en cinc grans dimensions: ensenyament i aprenentatge; recerca; transferència del coneixement; orientació internacional, i contribució al desenvolupament del territori. L’edició 2023 del rànquing analitza 80 universitats estatals —48 de les quals són públiques—, 29 àmbits de coneixement i 3.266 titulacions. D’aquesta manera, es poden analitzar les universitats en conjunt o bé per àmbits de coneixement en els quals s’agrupen les titulacions.