Quatre iniciatives del PAS, distingides amb el 6è Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària

Quatre iniciatives del PAS, distingides amb el 6è Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària
+
Descarregar

Els integrants del projecte 'MailToTicket', en l'entrega de premis durant l'acte d'inauguració de curs

Quatre iniciatives del PAS, distingides amb el 6è Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària
+
Descarregar

L'equip del projecte 'Qualitat en xarxa a la UPC'

Quatre iniciatives del PAS, distingides amb el 6è Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària
+
Descarregar

El responsables del projecte de millora en la gestió de les beques INIREC i d'aprenentatge

Quatre iniciatives del PAS, distingides amb el 6è Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària
+
Descarregar

L'equip del projecte 'GEOCOMMONS. La UPC en el territori'

El Consell Social de la UPC va lliurar, el passat 22 de setembre de 2017, i durant l’acte d’inauguració del nou curs 2017-2018, els premis als projectes de millora en la gestió ‘MailToTicket’, ‘Qualitat en Xarxa a la UPC’ i ‘Aplicació per a la gestió de les convocatòries de beques INIREC i d’aprenentatge’. El projecte ‘GEOCOMMONS. La UPC en el territori’ va rebre una menció especial.

17/10/2017

El Premi a la Qualitat de la Gestió Universitària convocat pel Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que ha celebrat aquest any la seva sisena edició, té la finalitat de reconèixer activitats i projectes de millora de la gestió presentats pel personal d’administració i serveis de la UPC. En aquesta edició, el premi ha recaigut en els projectes ‘MailToTicket’, ‘Qualitat en Xarxa a la UPC’ i ‘Aplicació per a la gestió de les convocatòries de beques INIREC i d’aprenentatge’. A més, s’ha concedit una menció especial al projecte ‘GEOCOMMONS. La UPC en el territori’.

MailToTicket
MailToTicket és un programa informàtic desenvolupat amb programari lliure, realitzat en el marc del programa Nexus24, que converteix automàticament els mails enviats a una certa adreça en tickets, amb l’objectiu d’agilitar el procés de resolució d’incidències i peticions d’usuaris. El programa complementa el sistema de tickets que ja utilitzen les diferents unitats de la UPC, reduint de forma significativa el temps de resposta i facilitant la tasca de les persones que atenen  per correu electrònic les peticions de suport dels usuaris, que fins ara havien d’introduir manualment.

Qualitat en xarxa a la UPC
El projecte parteix de la necessitat de simplificar i clarificar els processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) perquè siguin útils per a la millora contínua i la implantació real del Sistema de Qualitat en els centres de la UPC, i en el projecte FUNQ! Qualitat Fàcil i Divertida, integrat en el programa Nexus 24.

La proposta desenvolupa tres aspectes fonamentals: una metodologia de treball col·laboratiu entre els responsables de qualitat (PAS i PDI) de tots els centres docents; un espai virtual on es pot dur a terme de manera senzilla aquesta col·laboració; i la simplificació del procés del SGIQ donant-li un format adaptable per a tots els centres docents.

Aplicació per a la gestió de les convocatòries de beques INIREC i d’aprenentatge
Es tracta d’un sistema d’informació que permet realitzar la gestió de convocatòries de beques d’iniciació a la recerca (INIREC) de forma descentralitzada amb la coordinació del Servei de Personal.

L’aplicatiu permet incorporar totes les persones implicades dins d’un sistema de workflow que genera la creació, l’autorització, la comunicació, la inscripció de candidats i la publicació dels resultats. El sistema es divideix en quatre mòduls diferenciats (estudiant, gestor, unitat de contractació i administrador), cadascun dels quals permet a cada usuari gestionar la seva part del procés. A més, el portal es desenvolupa amb la mateixa tecnologia que utilitzen altres aplicacions de la Universitat la qual cosa en facilita el seu ús i el seu manteniment.

Posteriorment a la seva posada en marxa, també s’ha incorporat el mateix sistema i aplicatiu a la gestió de les Beques d’Aprenentatge, també gestionades des del Servei de Personal.

GEOCOMMONS. La UPC en el territori
Geocommons és un web que permet veure en un mapa del món la producció acadèmica de la UPC que fa referència a una zona concreta del territori, mostrant les dades bibliogràfiques bàsiques del document i enllaçant-lo també a UPCommons per poder-ne consultar el contingut. El web també permet consultar amb quines organitzacions (empreses, universitats, centres de recerca, etc.) s’han realitzat els treballs dipositats a UPCommons.

El web compta amb eines que permeten filtrar els continguts per tipus de documents, matèries o els centres d’on en deriven i la inserció de continguts en altres pàgines web per tal d'il·lustrar contextos específics, i d'un cercador global per a tot el portal.