Dates d'inici de les classes i sessions d'acollida de grau (curs 2021-2022)

Centre Inici de les classes de graus Sessió  de benvinguda i acollida
EEABB 6 de setembre
6 de setembre
EEBE 13 de setembre
10 de setembre
EETAC 13 de setembre
10 de setembre
EPSEB 13 de setembre 7 de setembre
EPSEM 9 de setembre 7 i 8 de setembre
EPSEVG 13 de setembre 10 de setembre
ESEIAAT 9 de setembre  7 i 8 de setembre (consultar horari per cada grau)
ETSAB 13 de setembre 6 de setembre
ETSAV 6 de setembre  El primer dia de classe
ETSECCPB 13 de setembre  Enginyeria Civil: 6 de setembre
Tecnologia de Camins, Canals i Ports: 7 de setembre
Ciències i Tecnologies del Mar i Enginyeria Ambiental: 8 de setembre
ETSEIB 13 de setembre

Enginyeria en Tecnologies Industrials: 8 i 9 de setembre


Industrial Technologies and Economic Analysis: 8 de setembre

ETSETB

Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: 13 de setembre

Enginyeria Física: 09 de setembre

Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: 17 de setembre

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: pendent

Enginyeria Física: pendent

FIB 13 de setembre 10 de setembre a les 11 h
FME 13 de setembre 6 de setembre a les 9 h
FNB 13 de setembre 13, 15 i 17 de setembre
FOOT

Grau Pla 2009: 6 de setembre

Grau Pla 2020: 13 de setembre

8 de setembre
CITM 20 de setembre 17 de setembre
EAE 1 d'octubre (nou ingrés) / 13 de setembre (resta d'alumnes)
29 i 30 de setembre
EUNCET

Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes: 17 de setembre

ADE i Màrqueting: 20 de setembre

6 i 7 de setembre
CFIS Segons la data establerta per cada centre 15 de setembre