L'Orquestra i corals UPC


foto(?)

L’Orquestra de la Universitat Politècnica de Catalunya va ser fundada l’any 2000. El primer concert de l’Orquestra va tenir lloc el 21 de març del 2000. L'objectiu principal de l'Orquestra és el plaer del treball en equip per muntar i interpretar obres orquestrals.

La Coral Arquitectura va iniciar la seva activitat el 19 de febrer de 1985. Des d'aleshores fins ara l'activitat del grup ha estat intensa, continuada, marcada per la mobilitat dels components del grup i les altes i baixes de cada curs.

La Coral del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) neix el curs 2008-2009 amb un doble objectiu. D’una banda, recuperar la tradició musical de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, que durant molts anys va tenir coral pròpia. D’altra banda, promoure l’activitat cultural al Campus del Baix Llobregat.

La Coral Gaudeamus va iniciar la seva funció a l'any 2010 a l'antiga EUETIB i ara continua la seva trajectòria a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. Les seves actuacions han estat majoritàriament dins l'àmbit universitari. 


La Coral Gaudeamus va iniciar la seva funció al si de l'EUETIB, l'Escola Industrial de Barcelona, el setembre de 2010 a partir de la iniciativa d'algunes persones de l'administració i del professorat que tenien una certa tradició en el mon del cant coral i amb la intenció de participar en els actes acadèmics que l'EUETIB organitzés com la inauguració de curs entre d'altres.

Llegir més: https://coral-euetib.webnode.es/sobre-nosaltres/
La Coral Gaudeamus va iniciar la seva funció al si de l'EUETIB, l'Escola Industrial de Barcelona, el setembre de 2010 a partir de la iniciativa d'algunes persones de l'administració i del professorat que tenien una certa tradició en el mon del cant coral i amb la intenció de participar en els actes acadèmics que l'EUETIB organitzés com la inauguració de curs entre d'altres.

Llegir més: https://coral-euetib.webnode.es/sobre-nosaltres/