Unite! treballa en el model de Universitat Europea de Ciència Oberta i Innovació

Persones en la taula de treball durant el fòrum
+
Descarregar

Darrer Fòrum que ha tingut lloc a la Universitat de Aalto (Finlàndia)

La recerca que ha dut a terme un dels grups de treball de Unite!, en el qual participa Anna Rovira, cap del Servei de Biblioteques de la UPC, es recollirà en un Llibre Blanc que oferirà noves orientacions per a la transició de la ciència moderna a la ciència oberta.

08/11/2023

Unite!, l’aliança europea de la qual forma part la Universitat Politècnica de Catalunya -Barcelona Tech (UPC) ha desenvolupat, en el marc del projecte Unite! H2020, eines estratègiques i directrius polítiques per avançar en la modernització dels models de governança de la R+D+I en les universitats europees en l'era digital. Uns models que posen sobre la taula la necessitat d’abordar, des de les universitats i els governs, la transició cap a la ciència oberta.

El treball de recerca de Unite!, dirigit per Rubén Vicente Sáez, va culminar els dies 24 i 25 d'octubre en la Universitat Aalto, amb el Fòrum final sobre polítiques de ciència oberta, que va reunir responsables del Ministeri d'Educació i Cultura finlandès i de la Federació de Societats Científiques de Finlàndia. Aquest ha estat el cinquè i últim fòrum polític que s'ha celebrat en diferents universitats Unite! de tota Europa i en el qual han participat investigadors, personal, gestors universitaris i responsables de la presa de decisions. La cap del Servei de Biblioteques de la UPC, Anna Rovira, ha estat la representant de la Universitat en aquestes trobades. L'objectiu del fòrum final era explorar com el nou model universitari de ciència oberta i governança de la innovació desenvolupat en el projecte pot contribuir a la resolució dels grans reptes socials i ampliar-se a escala europea. Per al seu director, Rubén Vicente Sáez, ‘aquest model de governança pot servir de suport als gestors universitaris per a desenvolupar accions, redissenys i incentius a nivell d'universitat i de centre per a l'administració efectiva de la ciència oberta i la innovació en les universitats’.

El proper pas del grup és l'elaboració d'un llibre blanc per orientar als gestors universitaris i responsables polítics Unite! sobre l'adopció d'aquest nou model de governança. El llibre blanc oferirà noves orientacions per prescriure polítiques públiques de ciència i innovació a escala regional, nacional i europea sobre la transició de la ciència moderna a la ciència oberta.

Més informació


Ciència oberta i innovació


La ciència oberta és coneixement transparent i accessible, compartit i desenvolupat a través de xarxes col·laboratives. Implica compartir idees, dades, mètodes, prototips, revisions i resultats amb xarxes col·laboratives locals, nacionals, regionals i globals de participants en la recerca. També va més enllà per a abastar el coneixement científic produït i utilitzat per aquestes xarxes col·laboratives.

La innovació oberta
és l'ús d'entrades i sortides intencionades de coneixement per a accelerar la innovació interna i externa. Les noves pràctiques de ciència oberta per compartir i produir coneixements han creat possibilitats extraordinàries per a aquest procés de creació i transferència de valor del coneixement.

Les pràctiques de ciència oberta estan transformant les pràctiques científiques i d'innovació en les universitats. L'adopció de pràctiques, principis i objectius de ciència oberta pot millorar la qualitat de l'aprenentatge i la creació de nous coneixements, augmentant la confiança en la ciència, fomentant persones innovadores i emprenedores, i accelerant els processos de recerca i innovació per a trobar solucions als grans reptes de la societat.

Socis del projecte
Entre els socis del projecte es troben set de les universitats associades a Unite!: 
Aalto University, KTH Royal Institute of Technology, Technical University of Darmstadt, Grenoble INP-*UGA, Politecnico di Torino, Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech i Universidade de Lisboa.