Comparteix:

José Antonio Tornero defensa la seva tesi doctoral a l'INTEXTER

29/11/2016

El títol de la tesi és: Design, study and optimisation of a pneumatic spinning nozzle through finite element modelling and experimental analysis

Autor: TORNERO GARCIA, JOSE ANTONIO

Títol tesi: Design, study and optimisation of a pneumatic spinning nozzle through finite element modelling and experimental analysis.
Programa: ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA
Data de lectura: 02/12/2016
Hora de lectura: 12:00
Lloc de lectura: UPC - INTEXTER (Colom 15, Terrassa) - Sala d'Actes
Director de tesi: CAYUELA MARIN, DIANA

Resum de tesi:La filatura neumàtica és la tecnologia de filatura amb més projecció de futur gràcies a la seva elevada productivitat i qualitat del fil produït; no obstant, la seva introducció en el mercat és lenta a nivell mundial. A pesar de què pot assolir una productivitat molt elevada en front als sistemes convencionals, encara té altres limitacions que impedeixen el seu èxit. El present treball de tesi s'ha centrat en el estudi de les corrents neumàtiques dins la tovera de filatura, dispositiu clau de la tecnologia de filatura neumàtica; el flux d'aire dins la tovera condueix les fibres per tal de formar el fil; el coneixement generat s'ha emprat per estudiar el comportament de la tovera sota diferents condicions productives i finalment desenvolupar i analitzar dissenys alternatius fins que un nou disseny satisfactori ha estat assolit. Sota el punt de vista de rendiment del sistema, els objectius claus fixats han estat la millora de la regularitat i tenacitat del fil, la reducció del desaprofitament de matèria i la optimització de la eficiència energètica de la tovera.

 

Aquesta tesi doctoral està sotmesa a un compromís de confidencialitat. La defensa es durà a terme en dues parts: una exposició en sessió pública i una altra a porta tancada.