Comparteix:

Defensa del projecte de tesi doctoral de Marta Casadesús Fusté

20/11/2017

Títol: AVALUACIÓ D'ALTERNATIVES INDUSTRIALS PER A L'OBTENCIÓ DE NOUS MATERIALS QUE VALORITZEN RESIDUS QUERATÍNICS
Doctoranda: MARTA CASADESUS FUSTE
Director: Fernando Carrillo Navarrete
Codirector: Jorge Macanas de Benito

Programa de Doctorat: ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA

Membres del tribunal
President: Xavier Colom Fajula
Vocal: Francisco Javier Cañavate Ávila
Secretària: María Dolores Álvarez del Castillo

Data: 22 de novembre de 2017 Hora: 12, 00
Lloc: Sala d'Actes de l'INTEXTER (Edifici TR7 Campus Terrassa)