Comparteix:

El professor F.J. Carrión imparteix docència en la Technical Universty of Liberec (Czech Republic)

20/04/2017

El professor F.J. Carrión Fité, Catedràtic d'Universitat, i director tècnic del Laboratori de Tensioactius i Detergència de l'INTEXTER, imparteix docència en la Technical Universty of Liberec, Faculty of Textile Engineering (Czech Republic), del 24 al 28 d' abril en el Màster E-TEAM (European Masters in Advanced Textile Engineering).

S'imparteix un curs de 20 hores (3 ECTS), sobre temàtiques de preparació de matèries tèxtils, colorimetria i productes auxiliars tèxtils.

E-TEAM és un programa de Màster de dos anys, sota la auditoria de l' Associació de Universitats Tèxtils (AUTEX). Totes les grans universitats europees que ofereixen titulacions tèxtils participen en el programa, com és la nostra, que té un clar caràcter d'oferta internacional.

Més informació a: http://autex.ugent.be/E-Team/