Comparteix:

Lectura de tesi doctoral de Maria Cot Valle

14/11/2017

LECTURA TESI DOCTORAL


Doctoranda: MARIA COT VALLE
Tí­tol de la tesi: Millora de la protecció UV de substrats tèxtils mitjançant l'aplicació, en l'extrusió, de nano i micropartícules

Directores tesi: Dra. Diana Cayuela Marin - Dra. Ascensión Riva Juan

Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria
Programa doctorat: Enginyeria Tèxtil i Paperera

Data: 29 de novembre de 2017 - Hora: 12:00
Lloc: Sala d'Actes de l'INTEXTER - Campus TERRASSA