Comparteix:

Informe de valoració o taxació

S'hi exposa el resultat dels treballs realitzats per la determinació del valor o grau de permuta de materials, instal·lacions o altres béns.