Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

El màster universitari en Enginyeria Aeronàutica (web del màster) té com a objectiu oferir una formació tècnica i científica multidisciplinària, a partir d’una visió global de l’enginyeria aeronàutica. 

Especialitats

 • Espai
 • Propulsió
 • Vehicles Aeroespacials
 • Aeroports
 • Aeronavegació (EETAC)
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.215 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
El primer any s'imparteix en català; el segon en anglès.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Criteris d'admissió
Més informació a: https://muea.masters.upc.edu/ca/informacio-academica/pla-destudis/informacio-general/criteris-admissio-master-en-enginyeria-aeronautica
Places
60 entrada al setembre + 60 entrada al febrer
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
En un mateix centre
 • Màster en Enginyeria Aeronàutica (qualsevol especialitat) (ESEIAAT) / Màster en Enginyeria d’Organització (modalitat semipresencial)
Més informació al web del Programa d'Alt Rendiment Acadèmic.

Amb universitats catalanes
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials / Vehicles Aeroespacials + Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica + Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UOC)
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials / Vehicles Aeroespacials + Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica + Grau en Economia (UOC)
Amb altres universitats internacionals
 • Màster en Enginyeria Aeronàutica (ESEIAAT) + Master's degree in Aerospace Engineering (Cranfield University, Cranfield, UK) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a Cranfield) (A escollir entre 24 màsters)
 • Màster en Enginyeria Aeronàutica (ESEIAAT) + Master's degree in Aerospace Engineering (Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (Diplôme d'Ingénieur ISAE SUPAERO), Université Fédérale (Toulouse Midi-Pyrénées), Toulouse, França) 
 • Màster en Enginyeria Aeronàutica (ESEIAAT) + Master in Management-Grande École Degree (MIM) (L'École des Hautes Études Commerciales de Paris (HEC), Paris, França) ((Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a l'HEC)
 • Màster en Enginyeria Aeronàutica (ESEIAAT) + Master's degree in Aerospace Engineering (Ilinois Institute of Technology (IIT), Chicago, USA) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a l'IIT) (A escollir entre 11 màsters)
 • Màster en Enginyeria Aeronàutica (ESEIAAT) + Master's degree in Aerospace Engineering (University of California, Irvine, Chicago, USA) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a Irvine) (A escollir entre xx màsters)
 • Màster en Enginyeria Aeronàutica (ESEIAAT) + Master's degree in Aerospace Engineering (University of Colorado, Boulder, USA) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a Colorado-Boulder) (A escollir entre xx màsters)
 • Màster en Enginyeria Aeronàutica (ESEIAAT) + Graduate Engineer Degree in Electronics and Computer Engineering (tots els camps d'especialització) (Institut National Polytechnique de Grenoble, França)
 • Màster en Enginyeria Aeronàutica (ESEIAAT) + Graduate Engineer Degree in Electronics and Computer Engineering (tots els camps d'especialització) (Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Applications (ENSEA), Cergy, França)
Més informació al web del centre.


Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic