Gerent

Xavier Massó Pérez

Biografia

Xavier Massó Pérez

Xavier Massó Pérez (Terrassa, 1967) és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (1991) per la UAB i màster en Gestió de la Qualitat en l’Empresa (1999) per l'FPC i l'EFQM, i postgraduat en Auditoria Pública (2014) per l’Escola d'Administració Pública de Catalunya-UB.

Va iniciar la seva vida professional en l’àmbit privat; posteriorment (1992) va passar a treballar a la UPC fins a l’actualitat, formant part del col·lectiu de PAS. Ha desenvolupat diverses funcions de responsabilitat en el camp de la gestió, entre les quals cal destacar les responsabilitats com a cap d’administració d’institut universitari, departament i facultat, responsable de tercer cicle de la UPC, adjunt a Gerència pels campus Nord i Terrassa, i director de l’Àrea d’Economia i Serveis (2014) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat també gerent de l’Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (2008- 2009).

Ha estat nomenat ponent tècnic en diversos comitès de l’ANECA en els processos de certificacions de programes de doctorat i acreditació de titulacions, i de l’AQU en els processos d’avaluació de titulacions.

És autor del llibre, El modelo EFQM aplicado a la universidad. Un caso práctico. Edicions UPC, 2000, i va ser membre del comitè redactor del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya (ACU, 2008).


Funcions

  • Política de personal d'administració i serveis:
   • Direcció i gestió del personal d'administració i serveis dels recursos i dels serveis administratius i econòmics.
  • Política econòmica:
   • Pressupostos i finances.
   • Infraestructura i patrimoni.
  • Seguretat i salut laboral.
  • Estructura i organització d'unitats d'administració i serveis.
  • Captació de recursos i mecenatge.