Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador

Miquel Soriano Ibáñez

Biografia

Responsive image

Miquel Soriano és enginyer de telecomunicació (1992) per l’ETSETB i doctor enginyer de telecomunicació (1996) per la UPC. Des de 2007 és catedràtic d’universitat adscrit al Departament d’Enginyeria Telemàtica, vinculat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), i també ha estat vinculat a l’EUPBL (actual EETAC), a l’ETSEIB i a l’EPSEVG.

Com a investigador forma part del Grup de Seguretat de la Informació (ISG). És autor o coautor de més de 70 articles en revistes indexades i més de 150 publicacions en congressos. Ha dirigit 6 tesis doctorals i és coautor de 4 patents. És senior member de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (2002) i forma part del comitè editorial de diverses revistes internacionals del seu àmbit. Ha estat general chair i program chair de diferents congressos internacionals en l’àmbit de la seguretat de la informació. Ha participat en 34 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i europees, així com en nombrosos contractes de transferència de tecnologia. Ha estat coordinador adjunt de l’Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP) en el període 2009-2013 i habitualment és avaluador de convocatòries de projectes de recerca finançats per la Unió Europea.

A nivell de gestió va ser secretari del departament Matemàtica Aplicada i Telemàtica (1996 – 2000), sotsdirector de relacions amb les empreses de l’ETSETB (2000-2006), director del departament d’Enginyeria Telemàtica (2006-2012) i vicerector de PDI en els períodes (2013-2017) i (2018-2020).


Funcions

  • Política de personal docent i investigador:
   • Planificació i plantilles.
   • Adscripció i vinculació.
   • Plans i programes de captació, selecció i promoció del PDI
  • Règim de dedicació (en coordinació amb la vicerectora de Qualitat i Política Lingüística).
  • Beques de formació de professorat universitari (en coordinació amb el vicerector de Recerca).