Vicerector de Recerca

Jordi Llorca Piqué

Biografia

Jordi Llorca Piqué

Doctor en química per la Universitat de Barcelona (1995). El 2005 s’incorporà a la UPC com a professor agregat i des de 2014 és catedràtic del Departament d'Enginyeria Química, vinculat a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). També ha impartit docència a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).

És responsable del grup de recerca Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l’Energia (NEMEN), dedicat al desenvolupament de catalitzadors i fotocatalitzadors en el camp de l’energia i el medi ambient. La seva tasca de recerca es reflecteix en més de 400 articles en revistes JCR i més de 30 capítols de llibre. Té un índex h de 56. Ha dirigit 16 tesis doctorals, és coautor de 10 patents i ha participat en la creació de dues spin-offs. Forma part del comitè editorial de diverses revistes internacionals i ha participat en més de 40 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i europees, així com en nombrosos contractes de transferència de tecnologia. Ha estat guardonat amb el Premi Humbert Torres (2003), la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària (2003) i el Premi ICREA Acadèmia en tres ocasions (2009, 2014 i 2019). Des de 2017 és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans, Secció de Ciència i Tecnologia.

Ha estat director de l’Institut de Tècniques Energètiques (2011-2014), director del Centre de Recerca en Nanoenginyeria (2014-2016) i director del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (2016-2021).
Funcions

 • Promoció, avaluació i seguiment de projectes (H2020, FP9...).
 • Promoció, avaluació i seguiment de grups de recerca de la UPC.
 • Beques d'iniciació a la recerca (en coordinació amb el vicerector de Política de Personal Docent i Investigador).
 • Campus d'excel·lència i altres projectes específics.
 • Ajuts a la recerca.
 • Personal de recerca eventual.
 • Relacions amb centres de recerca CERCA.
 • Comitè d’ètica.
 • Difusió de la recerca.
 • Escola de Doctorat (en coordinació amb la vicerectora de Política Acadèmica):
  • Planificació i programació de programes de doctorat.
  • Doctorat industrial.