Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch)

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

El màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch) (web del màster) té com a objectiu formar, de manera flexible o dirigida a l’especialització, en la recerca i la innovació o en el projecte contemporani d’arquitectura, els futurs professionals i/o docents, des de l’expertesa, l’erudició, la tradició, la pràctica professional i l’enfocament integral de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.


Especialitats

Contemporary Project (impartit 100% en anglès)
Expansió, investigació i difusió de la manera de projectar a la ciutat de Barcelona, referent mundial del disseny arquitectònic i urbà, amb un èmfasi especial en el paper de la materialitat i l’execució de diferents escales del projecte arquitectònic. 

Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica
Fomentar la recerca en el camp de la planificació i la gestió de la ciutat i del territori, abordant la problemàtica territorial, urbana i immobiliària des d’una perspectiva transdisciplinària que té en compte els aspectes tècnics, jurídics, econòmics i socials de la gestió i la valoració urbana.

Urbanisme
Formar investigadors altament qualificats en el camp de la recerca urbanística. Planteja l’estudi i la reflexió acadèmica sobre temes centrals de la història de l’urbanisme i la urbanística contemporània, de les formes d’anàlisi i intervenció tant a escala territorial com urbana.


Projecte, Procés i Programació
Formar en les tècniques d’investigació sobre la teoria i la pràctica del projecte. Incideix en els elements bàsics per investigar sobre la poètica, l’ètica i l’epistemologia del disseny arquitectònic, i aprofundeix en el coneixement de l’obra d’autors de referència, tot recuperant la idea de funció per restaurar-la en el centre del projecte.

 

Teoria, Història i Cultura
Proporcionar l’especialització i els coneixements d’excel·lència necessaris per a l’exercici professional en els camps de la gestió cultural i de museus, la gestió del patrimoni arquitectònic i urbà, la mediació en processos de participació i l’elaboració de documentació històrica i patrimonial per a tots tipus d’institucions públiques i privades.

 

Arquitectura, Energia i Medi Ambient (impartit 100% en espanyol)
Adquirir i desenvolupar la capacitat i l’habilitat investigadores en els àmbits de l’avaluació energètica de l’arquitectura i les estructures urbanes; la valoració mediambiental de projectes arquitectònics i urbanístics, i l’aplicació de les tècniques naturals i artificials de condicionament ambiental.
 

Innovació Tecnològica a l'Arquitectura
Formar especialistes en l’àmbit de la innovació tecnològica, amb els coneixements avançats i les habilitats tècniques suficients per aplicar-los en el projecte i treballar en equips d’investigació i innovació.
 

Restauració i Rehabilitació Arquitectònica
Impartir coneixements que siguin aplicables per al desenvolupament de tasques d’anàlisi, projecte i recerca en els àmbits de la rehabilitació i la restauració arquitectònica.

Especialitats

  • Contemporary Project
  • Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica
  • Urbanisme
  • Projecte, Procés i Programació
  • Teoria, Història i Cultura
  • Arquitectura, Energia i Medi Ambient
  • Innovació Tecnològica a l'Arquitectura
  • Restauració i Rehabilitació Arquitectònica
Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis. L'especialitat Contemporary Project s'imparteix totalment en anglès. L'especialitat Arquitectura, Medi Ambient i Energia s'imparteix totalment en espanyol.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
200
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Amb altres universitats internacionals
  • Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch) + Master of Architecture (College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, Shanghai, Xina).
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type