Foment i suport a la transferència, l'emprenedoria i la innovació

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ofereix línies d'ajuts dirigits a impulsar l'activitat de transferència, emprenedoria i innovació. Des de fer créixer les empreses de nova creació, reconèixer el talent emprenedor de l'estudiantat o protegir i explotar noves tecnologies, fins a acompanyar el personal investigador en les etapes del procés de maduració tecnològica o promoure la participació en xarxes i consorcis d'alt nivell estratègic. Tot plegat recolzat per un sistema únic de qualitat de la recerca aplicada.