Ampliada l'oferta pública d'ocupació del PDI i aprovada la del PAS per al 2018

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació del PDI per al 2018 amb 17 noves places. Així mateix, s'ha aprovat l’oferta pública d'ocupació del PAS, amb 48 places.

06/11/2018

L’ampliació de l’oferta d’ocupació pública del Personal Docent i Investigador (PDI) amb caràcter permanent, aprovada pel Consell de Govern del 24 d’octubre, preveu 17 noves places en torn lliure que es distribueixen de la manera següent: 9 places del cos de catedràtics d’universitat, 8 de la de la categoria de professorat agregat, 3 de les quals reservades per a investigadors del Programa Ramon y Cajal que hagin obtingut el certificat I3.

Amb aquesta ampliació, que complementa la que es va aprovar el passat mes de juliol, es dona resposta a tots els compromisos corresponents al pla d’estabilització i al pla de promoció del PDI per al 2018.

En la mateixa sessió, el Consell de Govern ha donat llum verda a convocar 48 places en el marc de l’oferta d'ocupació pública del Personal d’Administració i Serveis (PAS) del 2018 adreçada a personal permanent.

Ambdues ofertes, que tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats de caràcter permanent amb assignació pressupostària que no poden ser cobertes amb el personal actual, i el nombre de places a proveir correspon a la taxa de reposició que es deriva del còmput de baixes i altes produïdes durant el 2018, en els termes previstos en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

En el cas del PAS, l’oferta de 48 places se suma a l'oferta pública dels anys 2016 i 2017, que conjuntament al procés extraordinari d’estabilització acordat en els pressupostos de l’Estat del 2018, conformaran l’inici d’un procés d’estabilització que preveu oferir un total de 240 places en 4 anys.

Més informació:
Notícies relacionades: