Anna Mujal, nomenada vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC

La professora Anna Mujal, vicerectora de Docència i Estudiantat
+
Descarregar

La professora Anna Mujal, vicerectora de Docència i Estudiantat

La vicerectora Fatiha Nejjari, el rector Daniel Crespo, la professora Anna Mujal i la secretària general, Ana Belén Cortinas
+
Descarregar

La vicerectora Fatiha Nejjari, el rector Daniel Crespo, la professora Anna Mujal i la secretària general, Ana Belén Cortinas

El rector de la UPC, Daniel Crespo, ha nomenat, el 4 de setembre, a la professora Anna Mujal Colilles vicerectora de Docència i Estudiantat en substitució de la professora Fatiha Nejjari. Anna Mujal és professora agregada del Departament de Ciència i Tecnologia Nàutiques i imparteix docència a la Facultat de Nàutica de Barcelona.

04/09/2023

La vicerectora  de la Universitat Politècncia de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) Fatiha Nejjari deixa el càrrec a petició pròpia, per concentrar-se en la seva activitat docent i de recerca. El rector Daniel Crespo ha agraït molt especialment la dedicació de Fatiha Nejjari i el seu entusiasme al servei de la UPC i del seu estudiantat. Durant els dos anys que ha exercit la responsabilitat de vicerectora, la professora Nejjari ha centrat la seva feina en el desenvolupament del Pla d’Equitat UPC, la millora de la promoció dels estudis i l’orientació acadèmica del futur estudiantat, l’aprovació del reglament i les normes de convivència universitària, la potenciació de la xarxa UPC Alumni i el suport a la vida associativa i representativa dels estudiants.

Fatiha Nejjari ha agraït al rector la confiança, així com la feina feta amb l’equip de direcció i amb les persones de la Universitat que han treballat amb ella.

La professora Anna Mujal, enginyera de camins, canals i ports per la UPC i doctora en Enginyeria Civil, ha pres possessió del càrrec el 4 de setembre i s’incorpora a l’equip de direcció per prosseguir la tasca desenvolupada fins ara per la vicerectora Nejjari. Mujal ha afirmat que es posa al capdavant del vicerectorat “amb molta il·lusió” i que “seguirà treballant a, amb i per a la UPC”.

Els objectius d’aquest vicerectorat seguiran estant íntimament lligats a la formació tecnohumanística i integral de l’estudiantat sense perdre mai de vista el compromís social de la nostra institució. 

Contribuir a millorar el model d’aprenentatge de la UPC i avançar en un accés més equitatiu als estudis de la Universitat, tot facilitant la incorporació dels sectors socials menys afavorits, són alguns dels objectius prioritaris. Però també ho és feminitzar aquest accés als àmbits acadèmics de la UPC. 

En tot això serà clau, com ho ha estat fins ara, la comunicació directa entre l’estudiantat i el govern de la universitat. Finalment, és fonamental continuar el procés per recuperar i potenciar la vida universitària, notablement afectada per la pandèmia a causa de la COVID.

El rector Daniel Crespo i el Consell de Direcció han agraït l’esforç i la dedicació de la vicerectora sortint en aquest període, i a l’Anna Mujal la seva disponibilitat i compromís. “Ambdues han acceptat l’esforç de dur a terme una tasca de gestió de gran responsabilitat, imprescindible pel bon funcionament de la Universitat i molt exigent en termes personals”, ha afirmat el rector, que ha afegit: “Cal treballar sempre posant l’objectiu en aconseguir la millor universitat del món”