El Claustre Universitari debatrà, el 28 de maig, el Pla d'actuacions UPC 2018‐2021, obert a les aportacions de la comunitat universitària

+
Descarregar

L'auditori de l'edifici Vèrtex acull, habitualment, les sessions del Claustre Universitari

Màxim òrgan de representació
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació i expressió de la comunitat universitària, format per 303 membres (nats i electius), que es renoven cada quatre anys. Entre d’altres funcions, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació. Els informes, acords i documents informatius definitius es publiquen els dies posteriors a les sessions al Butlletí UPC (BUPC).

El rector de la UPC, Francesc Torres, presentarà el Pla d’actuacions 2018-2011, document obert a la participació de la comunitat universitària, en la propera reunió del Claustre Universitari, que tindrà lloc el 28 de maig, a partir de les 9.30 h, en sessió ordinària.

20/05/2018

La sessió del Claustre Universitari del 28 de maig (la primera que es realitza des de la constitució de l’actual Consell de Direcció, el 13 de desembre), s’iniciarà a les 9:30 i finalitzarà a les 14 h, com a màxim. Tindrà lloc a l'Auditori de l’edifici Vèrtex (Eusebi Güell, 6, de Barcelona) i s’emetrà en directe i en obert, a UPCtv (recomenem seguir l’emissió mitjançant el navegador Firefox).  

La sessió, de caràcter ordinari, es durà a terme seguint l’ordre del dia aprovat pel Consell de Govern del 4 de maig i que es detalla a continuació:

1. Procediment d’elecció per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari. 
2. Presentació del rector del Pla d'actuacions UPC 2018‐2021 (document de treball).
3. Debat i aprovació, si escau, d’una declaració en defensa dels drets civils a Catalunya i Espanya.
4. Eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre
Universitari. 
5. Torn obert d’intervencions.

 
Procés participatiu a 'La teva UPC'
Abans de la reunió del Claustre, s'ha iniciat  un procés participatiu sobre el Pla d'actuacions de la UPC previst per al període 2018-2021. La comunitat universitària pot fer arribar, mitjançant el blog ‘La teva UPC’ , les seves contribucions sobre els compromisos, els reptes i els objectius estratègics que proposa el Consell de Direcció encapçalat pel rector Francesc Torres.

Una iniciativa que té com a finalitat conèixer i recollir, de manera compartida, les preocupacions i els suggeriments dels diversos col·lectius de la Universitat, per incorporar-los, en la mesura que sigui possible, al document de treball que es presentarà i debatrà en la sessió del 28 de maig.