El Claustre Universitari debat i aprova l’informe de gestió de la UPC del 2021

Sessió del Claustre Universitari, a la Sala de Juntes del Rectorat, el dia 26 de gener
+
Descarregar

El rector Daniel Crespo ha presentat al Claustre Universitari l’Informe de gestió de la Universitat 2021

La secretaria general, Ana B. Cortinas, la vicerectora Imma Ribas i el rector Daniel Crespo, en un moment de la sessió del Claustre Universitari del 31 de gener
+
Descarregar

La secretaria general, Ana B. Cortinas, la vicerectora de Qualitat i Política Lingüística, Imma Ribas, i el rector Daniel Crespo, en un moment de la sessió del Claustre Universitari del 31 de gener

El 26 de gener, el Claustre Universitari de la UPC ha debatut i ha aprovat, amb 104 vots a favor, 32 en contra i 39 en blanc, l’Informe de gestió de la Universitat corresponent al 2021, presentat pel rector, Daniel Crespo. En la mateixa sessió, de caràcter ordinari, el rector ha exposat als claustrals l'informe anual i també ha presentat el objectius principals i específics del Pla estratègic 2022-2025. La reunió ha continuat el 31 de gener, també per videoconferència, i s'ha pogut seguir per Zonavideo UPC.

01/02/2022

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Daniel Crespo, ha presentat, el 26 de gener, l’Informe de gestió de la Universitat corresponent al 2021, que ha estat debatut i posteriorment aprovat pel Claustre Universitari, per 104 vots a favor, 32 en contra i 39 en blanc. Aquest informe  inclou un resum de les actuacions més destacades en cada àmbit de treball del Consell de Direcció de la Universitat, en un any marcat un altre cop per l’impacte de la COVID-19 i per les eleccions a rector o rectora, que van culminar amb la proclamació de Daniel Crespo com a nou rector de la UPC. 

En la mateixa sessió del Claustre, el rector ha presentat el seu Informe, en el qual es recullen els esdeveniments més rellevants de l'any. En aquest punt, Jordi Cortadella, delegat del rector adjunt al Vicerectorat de Recerca i professor del Departament de Ciències de la Computació, ha presentat la memòria d'activitats del Comitè d'Ètica de la UPC, creat ara fa un any i mig, per plantejar adequadament les qüestions ètiques en les activitats, projectes i preses de decisions, de manera que la tecnologia mai es pugui utilitzar amb fins contraris al bé comú. Aquest òrgan consultiu i assessor del Consell de Govern, del Consell Social i de tota la comunitat universitària, en matèria d’ètica, depèn del Vicerectorat de Recerca.

Així mateix, la vicerectora de Qualitat i Política Lingüística, Imma Ribas, ha exposat els objectius estratègics i específics del Pla estratègic 2022-2025, que s'acabarà de desenvolupar durant el mes de gener i febrer, i el qual recollirà les línies principals d’actuació en els propers quatre anys.

En aquesta sessió s'han incorporat els nous representants del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A), el Personal investigador en formació (PDI-B2), el PDI no permanent doctor (PDI-B3) i l’estudiantat de grau i màster (EGM) elegits en les eleccions per a la provisió de vacants que van tenir lloc del 25 al 30 de novembre. Les dues reunions s’han pogut seguir en directe a través de videoconferència i es pot recuperar a Zonavideo UPC.

La sessió del Claustre Universitari ha continuat el 31 de gener, en què s'ha aprovat l'aplicació del reglament de les sessions a distància i mixtes dels òrgans col·legiats a les sessions del Claustre Universitari i les seves comissions, de la Junta Electoral d’Universitat i de les Juntes electorals de les Unitats Acadèmiques. També s'ha donat llum verda al procediment d’eleccions de representants del Claustre Universitari als òrgans col·legiats.

L’informe del rector i els documents definitius de la sessió estan publicats al web Govern UPC.