El Claustre Universitari debat sobre els valors de la UPC

Assisents de manera presencial a l'Auditori del Vèrtex
+
Descarregar

La sessió ha tingut lloc de manera presencial i virtual. A la imatge, un moment del debat des de l'Auditori del Vèrtex

El professor Joan Manel del Pozo, durant la seva intervenció
+
Descarregar

El professor Joan Manel del Pozo, catedràtic emèrit de filosofia de la UdG i membre del Comitè d’Ètica de la UPC, durant la seva intervenció

La professora Ester Busquets de la UVIC-UCC) i coordinadora de la Càtedra de Bioètica de la Fundació Grífols, durant la seva intervenció
+
Descarregar

També ha participat en la sessió la professora Ester Busquets, professora de Filosofia de la UVIC-UCC) i coordinadora de la Càtedra de Bioètica de la Fundació Grífols

Ricard de la Vega, del Gabinet de Planificació Avaluació i Qualitat de la UPC, durant la seva intervenció
+
Descarregar

Ricard de la Vega, del Gabinet de Planificació Avaluació i Qualitat de la UPC, ha exposat els valors que impregnen actualment la UPC des de diversos àmbits

Lara Águila, del Servei de Gestió Acadèmica de la Universtiat, exposant les conclusions d'un dels grups de treball
+
Descarregar

Lara Águila, del Servei de Gestió Acadèmica de la Universtiat, exposant les conclusions d'un dels grups de treball

El professor Joan Carlos Aguado,  del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, ha presentat per videoconferència les conclusions de l'altre grup de treball
+
Descarregar

El professor Joan Carlos Aguado, del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, ha presentat per videoconferència les conclusions de l'altre grup de treball

El Claustre Universitari de la UPC s’ha reunit, el 7 de juny, per debatre sobre els valors de la UPC. Properament, s'obrirà un procés participatiu mitjançant l’eina de participació Kialo, per recollir les aportacions de la comunitat. En la mateixa sessió, el rector Daniel Crespo ha presentat el seu informe. El vídeo de la reunió es pot visualitzar, en obert, a Zonavídeo UPC.

07/06/2023

La reunió del Claustre Universitari per debatre sobre els valors de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha tingut lloc el 7 de juny, un cop aprovades la missió i la visió de la Universitat en el Consell de Govern del 26 d'abril. El debat s’ha produït en el marc del projecte Galàxia Aprenentatge, que impulsa una reflexió sobre el model docent de la UPC. La sessió ha estat la continuació d’una etapa prèvia en la qual dos grups de treball han reflexionat sobre quins han de ser els valors de la Universitat

Els acords i documents corresponents a la sessió es poden consultar al web Govern UPC i el vídeo de l'emissió es pot visualitzar a Zonavídeo UPC, en obert.

Després d’una introducció a càrrec del vicerector de Política Universitària, Joan Gispets, han intervingut el professor Joan Manel del Pozo, catedràtic emèrit de filosofia de la Universitat de Girona (UdG) i membre del Comitè d’Ètica de la UPC, i Ester Busquets, professora de Filosofia de la Universitat de Vic (UVIC-UCC), coordinadora de la Càtedra de Bioètica de la Fundació Grífuls. Ambdós formen part de l’equip de treball per dur a terme la definició dels valors de la Universitat. 

Joan Manel del Pozo ha emmarcat la necessitat de dotar de valors una universitat pública de caràcter politècnic. “Parlar de valors és parlar d’ètica”, ha dit per iniciar la seva intervenció. I ha afegit que “l’ètica no és una moda, ni una imposició, sinó que és una necessitat natural dels humans”. Del Pozo ha afirmat que fer l’esforç de pensar els valors és propi del coneixement i que la universitat és ell lloc propi de produir i transmetre coneixement. El professor ha assegurat que definir els valors és important per saber com som, per què ens animen a la millora constant i per què aquests ens ajuden en la creació d’un clima de bona convivència.

Sobre les reflexions dels grups de treball previs, del Pozo ha destacat que s’ha parlat del concepte de professionalitat com una preocupació important i de la necessitat de definir uns valors que siguin horitzontals i oberts, i ha subratllat la importància de comunicar-los. També ha apuntat que cal tenir en compte la inclusió.

Per la seva banda, la professora Ester Busquets ha destacat que aquest procés participatiu per definir els valors de la universitat no és una operació cosmètica, sinó que és una acció per imprimir de vida els valors que s’estan treballant. També ha ressaltat que “la llibertat humana ens converteix en éssers ètics i hem de decidir què fer amb la nostra vida, per tant, els valors prenen un valor essencial”. La ponent ha explicat que una de les preocupacions manifestades al grup de treball és com portar a la pràctica els valors i ha afirmat que el compromís amb uns valors determinats és, sobretot, un acte de valentia perquè implica un exercici de coherència. 

Des d’una perspectiva filosòfica, Busquets ha esmentat a Aristòtil i s’ha referit al valor definit com a virtut: “Els valors són importants, però també ho és la virtut. Els valors determinen el coneixement sobre el bé, però això no implica la pràctica del bé. La virtut és la interiorització dels valors teòrics”. Així mateix, ha ressaltat la idea de recuperar les humanitats: “Els valors es transmeten a través de la vida, no a través de realitats numèriques”.

Posteriorment, Ricard de la Vega, del Gabinet de Planificació Avaluació i Qualitat de la UPC, ha exposat els valors que impregnen actualment la UPC des de diversos àmbits i ha repassat com tracten els valors altres universitats. Tot seguit, Lara Águila, del Servei de Gestió Acadèmica, i Joan Carlos Aguado, professor del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, com a representants dels dos grups de treball, han exposat les principals conclusions de les sessions de treball que s’han dut a terme fins ara.


Torns d’intervencions

En el torn d’intervencions s’han presentat diferents visions sobre els valors, així com sobre el context de la reflexió que ha de guiar la definició d’aquests valors. En aquest marc, s’ha proposat intensificar la connexió de la redacció dels valors amb el Comitè d’Ètica de la Universitat. La vinculació dels valors amb la realitat de l’activitat acadèmica ha estat també una altra idea presentada. El compromís, la llibertat, la dignitat, el respecte, el feminisme, la innovació són algunes altres de les idees que s’han defensat.

Al seu torn, del Pozo ha reflexionat sobre la necessitat de recuperar el sentit de la virtut grega i l'excel·lència, i de reivindicar la idea de compromís. També ha destacat algunes idees recollides, com ara la de crear un entorn de confiança, l’actitud de la veracitat com a homenatge a la veritat o el valor de la dignitat (valor nuclear de l’ètica). 

Ester Busquets ha comentat les posteriors etapes del procés per definir els valors i ha dit que algunes de les intervencions coincidien en les idees que han sorgit en els grups de treball previ. Ha subratllat també la idea de la dignitat des d’una perspectiva fonamental i vinculada als drets humans. 

En el segon torn d’intervencions s’ha tractat sobre la diferència entre alumne i estudiant, i s’ha reivindicat, des del Consell de l’Estudiantat, el valor del feminisme com una reivindicació de la realitat actual.

Ester Busquets ha destacat la importància del llenguatge a l’hora de definir els valors. En relació amb l’objectiu de definir els valors, ha dit que, en aquest moment en el qual es brinda l’oportunitat de reflexionar sobre quina ha de ser la manera d’actuar de la UPC, l’ètica parla del que hauria de passar i es revela com l’ideal que hem de perseguir per millorar el que estem fent. També ha recordat que el fet de poder parlar de valors en un Claustre és un motiu d’esperança, en un moment crispat com l’actual, ja que és per transformar el que estem vivint i això comença transformant el mateix àmbit.

Del Pozo ha remarcat la idea d’esforçar-se com a capacitat i iniciativa pròpia. Així mateix, ha destacat el valor d’incorporar el feminisme i la igualtat de gènere, i ha dit que cal també tenir en compte els valors ètics i també els polítics. D’altra banda, ha posat sobre la taula que en el procés de definició dels valors, cal donar un missatge en positiu.

Per acabar, el vicerector Joan Gispets ha explicat que els dos ponents destil·laran ara les idees que s’han presentat en el decurs de les sessions de treball prèvies i del Claustre Universitari i elaboraran una proposta de document inicial sobre els valors de la UPC per portar a consideració de tota la comunitat. Properament, doncs, s’obrirà un procés participatiu mitjançant l’eina de participació Kialo, per recollir les aportacions dels diferents col·lectius de la comunitat UPC. Amb les aportacions recollides, l’equip de treball redactarà els valors de la UPC que, un cop ratificats pel Consell de Direcció, es portaran a aprovació del Claustre Universitari el gener del 2024.

Informe del rector

El rector Daniel Crespo ha presentat el seu informe al Claustre Universitari, coincidint amb els dos anys de mandat. Ha repassat els tres pilars sobre els quals la Universitat ha centrat els esforços: recuperar les capacitats minvades després de més de deu anys de retallades pressupostàries; projectar la universitat cap a l’exterior per consolidar la seva posició de referent en l’àmbit de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia i, finalment, transformar i esdevenir agent i motor de canvi per afrontar els grans reptes de la societat.

En el torn d’intervencions sobre l’informe, el Claustre Universitari ha debatut sobre la formació que s’imparteix a la Universitat i el nivell d’aprenentatge, i sobre la política lingüística. S’han reivindicat mesures per facilitar la carrera professional del PAS i s’ha fet referència a la posada en marxa de mesures d’avaluació del treball per processos i a la fixació d’objectius.  

D’altra banda, s’ha abordat la necessitat d’incrementar la visibilitat de l’activitat del PDI més enllà de l’entorn acadèmic. Un exemple esmentat ha estat la publicació de més articles d’opinió en els mitjans de comunicació signats pel PDI. També s’ha parlat de la necessitat de millorar el confort tèrmic dels edificis de la Universitat i de les actuacions que es duen a terme per adequar els espais garantint les temperatures de confort. En aquest sentit, s’ha esmentat la participació de la Universitat aquest estiu en la xarxa de refugis climàtics.

Eleccions de vacants

En la mateixa sessió s'han elegit els representants per a les vacants al Consell de Govern, així com a la Comissió de Revisió d’Estatuts de la UPC. Els resultats de les votacions es poden consultar al web Govern UPC.

Torn final d’intervencions

En l’etapa final de la sessió, representants de l’estudiantat han reivindicat que no es facin reunions del Claustre Universitari en període d'exàmens. També han reclamat poder fer servir els recursos i espais dels diferents centres docents de la Universitat, i s’ha parlat de valorar la possibilitat de passar al màster amb crèdits pendents.

Finalment s’ha fet referència a la necessitat de contemplar solucions per a l’estabilització de les persones que han estat contractades en les convocatòries Margarita Salas i Maria Zambrano.