Els dies 7 i 21 de maig, sessions del Claustre Universitari

Els dies 7 i  21 de maig, sessions del Claustre Universitari
+
Descarregar

La sessió del 7 de maig del Claustre Universitari, de caràcter ordinari, tindrà lloc a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona

El Consell de Govern ha acordat l’ordre del dia de les sessions del 7 i del 21 de maig del Claustre Universitari, la primera de caràcter ordinari i la segona, que serà extraordinària i se centrarà a debatre sobre l’oferta docent i el valor diferencial de la UPC. També s'ha aprovat l’informe de gestió de la Universitat, que es presentarà en la sessió del 7 de maig.

07/03/2019

La propera sessió del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), de caràcter ordinari, tindrà lloc el 7 de maig, de 9 a 15 h, a la Sala d’Actes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) (Av. Diagonal 649, planta ‐1). Aquest emplaçament és degut a les obres que s'estaran realitzant a l'edifici Vèrtex.

L’ordre del dia previst, segons acord del Consell de Govern, és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (18/12/2019).

2. Informe del rector.

3. Ratificació del procediment de provisió de vacants a la Mesa del Claustre Universitari i del Consell de Govern.

4. Ratificació del procediment de renovació de la totalitat de l’estudiantat de grau i màster al Consell de Govern.

5. Votacions de les vacants i de l’estudiantat de grau i màster (punts 3 i 4).

6. Aprovació de l’acord de creació de la Comissió d’Estatuts de la UPC.

7. Debat i votació de l'informe de gestió.

En la mateixa reunió, el Consell de Govern va donar llum verda a l’informe de gestió de la Universitat, presentat pel rector, Francesc Torres.


Sessió extraordinària dedicada a l'oferta docent i el valor diferencial de la UPC

El Consell de Govern del 25 de febrer també ha aprovat l’ordre del dia de la sessió del 21 de maig del Claustre Universitari, de caràcter extraordinari i que se centrarà en el debat sobre l’oferta docent i el valor diferencial de la UPC. La sessió tindrà lloc de 9 a 13 h, també a la Sala d'Actes de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i es desenvoluparà seguint l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Debat sobre l'oferta docent i el valor diferencial de la UPC.

3. Torn obert d’intervencions.


La documentació es publicarà en obert al web Govern UPC en el moment de fer la convocatòria.