La UPC, caràcter internacional

'UPC Orientation Week' per a estudiants internacionals

La UPC acull, aquest mes de setembre, diferents sessions de la 'UPC Orientation Week for international students', una setmana d'acollida a la Universitat especialment adreçada als estudiants internacionals que realitzaran una estada d'intercanvi a la UPC o a cursaran un màster universitari.

La setmana d'acollida inclou una benvinguda institucional, informació sobre els tràmits legals que han de realitzar en arribar a Catalunya i els diferents serveis que els ofereix la UPC (allotjament, idiomes, esports, biblioteques, etc.), a més d'activitats socials i culturals.

Prop de 3.000 estudiants en programes de mobilitat, 378 convenis de cooperació acadèmica amb institucions internacionals i participació en 14 xarxes internacionals. Aquestes són algunes de les xifres que mostren el ferm propòsit de la UPC d’obrir-se al món, creant noves sinèrgies que multipliquen les capacitats i l’impacte de l’activitat que duu a terme en tots els àmbits.

12/09/2018

L’empremta internacional és cada cop més present en el full de ruta de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La dimensió intercultural va impregnant les diferents activitats de docència, recerca, transferència de coneixement i cooperació per al desenvolupament. Accions totes elles que cal anar intensificant en els propers anys d’acord amb els objectius estratègics definits al Pla d’internacionalització 2017-2021.

La internacionalització, clau en les universitats de prestigi
Segons el vicerector de Política Internacional, Juan Jesús Pérez, “la internacionalització ens permet atreure talent, implementar bones pràctiques i fer benchmarking amb les millors universitats del món”.

La mobilitat internacional d’estudiants s’ha incrementat aquest any: un total de 1.507 estudiants UPC –un 6 % més que l’any anterior– han optat per estudiar part dels seus estudis a l’estranger, ja sigui cursant assignatures, desenvolupant el seu treball de fi de grau o optant per cursar un programa de una doble titulació internacional. La destinació preferida pels estudiants està a la Unió Europea (sobretot a Alemanya, França i Itàlia), però els Estats Units creix amb força: ja representa un 19 % de la mobilitat. Realitzar pràctiques en empreses internacionals és una opció que cada vegada està agafant més protagonisme.

La xifra d’estudiants incoming, que trien la UPC per desenvolupar una estada d’intercanvi, ha arribat el curs passat als 1.490 estudiants, amb un increment de l’1 %. D’aquests estudiants, un 70 % provenen de la Unió Europea. S’han diversificat, també, els països amb els quals hi ha intercanvi, gràcies a l’oportunitat que representa el programa Erasmus+ KA107, que ofereix beques per finançar la mobilitat en certs països fora de la Unió Europea.

El personal docent i investigador (PDI) també ha participat, el curs 2017-2018, en el programa Erasmus+: més d’un centenar de persones han realitzat estades docents, 28 de les quals a universitats de fora d’Europa. El personal d’administració i serveis (PAS) també es mou: en el darrer curs, 41 persones han fet una estada internacional, 13 de les quals fora de la Unió Europea, i la UPC ha acollit 48 persones d’institucions estrangeres per fer una estada professional.

Captació de talent internacional
Però la internacionalització no només passa per la mobilitat: la Universitat també ha estès, els darrers anys, l’oferta d’estudis impartits en anglès. Aquest curs, un terç de l’oferta de màsters universitaris s’imparteixen íntegrament en aquesta llengua. Una oferta que ha ajudat a captar talent internacional: un 32 % d’estudiants matriculats en estudis de màster són estrangers, mentre que aquest percentatge arriba al 52 % en els estudiants de programes de doctorat.

Per promoure aquesta captació de talent, s’han establert noves aliances amb agències de beques de diferents països i s’ha participat en diferents fires a un total de 40 seus de 18 països d’Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica i Europa.

Una xarxa d’acords que s’amplia
La vocació de col·laboració amb altres institucions de prestigi es materialitza en la signatura d’acords de col·laboració: el darrer curs s’han signat 68 nous convenis amb institucions d’àmbit internacional. Aquests acords se sumen als ja vigents, la qual cosa suma 378 convenis de cooperació acadèmica. També s’amplien els acords de doble titulació amb universitats de prestigi: actualment, la UPC en té subscrits 49 amb 30 institucions d’arreu del món.

El valor de ‘fer xarxa’ es veu reflectit, a més, en l’activa participació de la UPC en 14 xarxes internacionals i en l’impuls i la implicació de la institució en aliances internacionals, com ara la comunitat de coneixement i innovació InnoEnergy. Aquesta xarxa (Knowledge and Innovation Community, KIC) impulsada per l’European Institute of Innovation and Technology (EIT) fomenta la innovació en l’àmbit de les energies sostenibles.

Així mateix, la UPC és una de les tres universitats que integren el Sino-Spanish Campus, la primera seu universitària espanyola a la Xina, creada conjuntament amb la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) i la Universitat de Tongji (Xina). Es tracta d’una plataforma que promou l’ensenyament superior i la recerca en enginyeria, tecnologies i ciències aplicades, així com la transferència de coneixement i l’intercanvi cultural.

Aquest any 2018, a més, s’ha participat en missions internacionals per fomentar nous acords de col·laboració amb institucions de tot el món (Shaoxing, Moscou, Pequín i Xangai) i en diferents àmbits.

D’altra banda, la UPC és seu de quatre càtedres UNESCO que treballen en la creació, de pols d'excel·lència i innovació a escala regional i local. El seu objectiu és consolidar aliances que reforcin la cooperació internacional entre les institucions d'ensenyament superior i la societat.

La recerca, cada cop més internacional
La UPC participa també en projectes internacionals de recerca i innovació amb universitats, centres de recerca i empreses. Al llarg del 2017 s’han concedit 59 nous projectes internacionals, per un import de 17 milions d’euros.

La Universitat s’ha consolidat, els darrers anys, com la primera universitat espanyola en captació de fons del programa H2020: des de l’inici del programa europeu, l’any 2014, fins a l’actualitat, la UPC ha participat o participa en 147 projectes, dels quals en lidera 41 i que sumen un finançament de més de 53 milions d’euros. Un exemple d’aquests projectes liderat amb la UPC és Anywhere: finançat amb 12 milions d’euros, el projecte suposa la creació d’una innovadora plataforma per detectar situacions d’alertes anticipades per detectar i gestionar millor situacions meteorològiques extremes. També s’impulsen projectes amb grans corporacions internacionals, com ara CARNET, el 'hub' en recerca i innovació creat per la UPC, Volkswagen Group Research i SEAT, dirigit a desenvolupar l’automoció i la mobilitat urbana del futur.

La col·laboració internacional de la Universitat és, precisament, un dels punts forts que destaca la darrera edició del ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) on la UPC es posiciona en el ‘top 50’ del món en quatre disciplines de l’Enginyeria.

Compromís global
La comunitat UPC també s’implica en activitats de cooperació per al desenvolupament i altres programes de participació social i voluntariat que tenen com a escenari diferents indrets del planeta. Exemple d’això són les més de 600 persones entre estudiants, PDI i PAS que s’han embarcat aquest any en 60 projectes de cooperació i altres programes de participació social i voluntariat, coordinades des del Centre de Cooperació i Desenvolupament (CCD)

D’aquest gruix de projectes, 53 es duen a terme conjuntament amb ONG i altres entitats en països i poblacions de renda baixa i molts d’ells es desenvolupen aquest estiu. Això implica la mobilitat de 130 persones de la comunitat universitària, que aportaran una millora en aquestes poblacions en àmbits tan diversos com l’aigua, el sanejament i la gestió de residus; l’agricultura i la indústria agroalimentària; l’arquitectura, la construcció i l’urbanisme; la mineria; les tecnologies de la informació i la comunicació; la salut visual; l’energia, o l’educació.