La UPC entra en la fase 1 de la desescalada

Des del 18 de maig, tots els campus de la UPC, igual que els de la resta d’universitats catalanes, passen a poder realitzar les activitats previstes en la Fase 1 del Pla de desconfinament, segons l’Ordre Ministerial publicada el 16 de maig pel Ministeri de Sanitat. L'activitat continua sent no presencial amb caràcter general, l'accés és restringit i prèvia sol·licitud i està reservat a a serveis crítics i a algunes activitats de recerca i dels serveis cientificotècnics amb limitacions d'accés i de capacitat.

18/05/2020

L'activitat a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) continua sent no presencial amb caràcter general i l'accés és restringit i prèvia sol·licitud. Tot i això, l’Ordre Ministerial publicada el 16 de maig pel Ministeri de Sanitat permet reobrir de manera gradual algunes activitats de recerca  i dels serveis cientificotècnics amb limitacions d'accés i de capacitat. Únicament és possible la presencialitat en llocs de treball vinculats a serveis de suport imprescindibles, com ara de suport a la recerca, consergeria, registre (en horaris restringits), serveis TIC i biblioteques (excepcionalment per als préstecs que s'hagin de fer presencialment), i no s'autoritza l’activitat de persones que no tinguin una vinculació laboral amb la UPC. 

Els centres docents preparen els plans d'actuació necessaris per donar cobertura mínima indispensable a l'activitat que es vagi reactivant i la Universitat facilitarà elements de protecció al Punt Net dels edificis.

Es pot consultar informació ampliada al portal COVID-19. Aquest portal també inclou informació relativa al Pla de desconfinament i reactivació progressiva de l'activitat a la UPC, aprovat pel Consell de Govern  el 14 de maig .