Tret de sortida del Comitè d’Ètica de la UPC

Tret de sortida del Comitè d’Ètica de la UPC
+
Descarregar

El comitè d'ètica de la UPC es va reunir virtualment, el 15 de juliol

El Comitè d’Ètica de la UPC es posa en marxa amb l’objectiu d’analitzar amb rigor i responsabilitat la relació entre l’humanisme i la tecnologia, en un context en què el món reclama més ètica a la tecnologia i que Barcelona ha manifestat la seva voluntat d’esdevenir la capital global de l’humanisme tecnològic. El 15 de juliol, després de la salutació del rector, Francesc Torres, el vicerector de Política Científica de la UPC, Luca Pelà, en va presentar virtualment els objectius i la composició.

21/07/2020

Amb la voluntat de prendre consciència de les profundes implicacions que tenen les decisions tecnològiques, el Comitè d’Ètica de la UPC, presidit pel vicerector de Política Científica, Luca Pelà, inicia la seva activitat amb uns objectius clars: aconseguir l’ús adient de les ciències aplicades i la tecnologia com a mitjà orientat al benestar de les persones i de la col·lectivitat, i plantejar degudament les qüestions ètiques, atesa la gran influència dels avenços tecnològics en la vida actual, i davant dels grans dilemes contemporanis que es presenten a la societat. La Universitat aposta, així, per promoure una ciència i una tecnologia confiables i èticament responsables. Amb aquesta premissa, es treballarà per a que les qüestions ètiques tinguin més repercussió en les diferents tasques docents, investigadores i de transferència de coneixement cap a la societat.

Una de les qüestions que el comitè prioritzarà és definir com consolidar les bones pràctiques, millorar la qualitat de la recerca, i plantejar l'anàlisi i la prevenció de conflictes d’integritat de la recerca i la docència. Aquestes qüestions es recolliran en el codi d’ètica i el codi d’integritat de la UPC que el comitè s’encarregarà d’elaborar. En aquest marc, també es definirà l’organització interna i el modus operandi en l’assessorament i l’avaluació ètica dels projectes, i s’encarregarà d’emetre informes sobre les implicacions ètiques dels projectes de recerca requerits per les entitats finançadores.

La UPC és la primera universitat politècnica de l’Estat en formar un comitè d’ètica d’aquestes característiques i es posiciona entre les universitats pioneres a Europa en obrir el debat sobre l’humanisme i la tecnologia.

Donar resposta als reptes socials
El Comitè d’Ètica de la UPC es constitueix en un moment en què el món reclama més ètica a la tecnologia. A més, es presenta en un context en que Barcelona, pel seu ecosistema digital, polític i cultural, es perfila com una ciutat referent a Catalunya, Espanya i Europa per acollir, promoure i impulsar el debat sobre els drets de la ciutadania en qüestions sobre la privacitat de dades, els límits a les grans corporacions tecnològiques, l’ètica de la robòtica, la computació quàntica o el desenvolupament de la intel·ligència artificial, i ha estat l’any 2020 seu d’un fòrum mundial sobre l’impacte socioeconòmic de la revolució digital, organitzat per la Digital Future Society. La candidatura de Barcelona per ocupar un lloc rellevant com a capital mundial de la tecnoètica o l’humanisme digital compta amb entitats com la UPC, on hi ha grups de recerca punters en l’àmbit tecnològic. 

Per la seva banda, la UPC ja fa temps que aposta per posar sobre la taula la importància d’establir criteris ètics i valors humans sòlids envers la tecnologia, i d’involucrar  les administracions, altres universitats i empreses a treballar alineades en aquesta qüestió. En aquest sentit, la Universitat compta amb la complicitat dels centres i grups de recerca amb llarga expertesa en el seu camp i amb reconeixement internacional que configuren un potent ecosistema científic i tecnològic. Un altre element d’aquest ecosistema UPC és el fort dinamisme emprenedor que genera cada any noves spin-off i start-up.

A més, la UPC promou i dona suport a accions i projectes tecnològics de cooperació a través del  . Totes aquestes accions no només tenen impacte en la recerca, sinó també en la docència i en la mateixa vida universitària.

Un equip multidisciplinari
El Comitè d’Ètica té una composició multidisciplinària i inclou vuit membres del PDI de la UPC amb una àmplia experiència i expertesa en les àrees de recerca considerades pel mateix comitè, així com altres vuit persones externes a la Universitat. La creació d’aquest comitè, així com les seves funcions i organització, van ser aprovades pel Consell de Govern l’1 d’abril passat.

La primera llavor per definir el Comitè d’Ètica va ser l’organització, el mes d’abril de 2019, d’un debat sobre l'ètica a les universitats politècniques, impulsat per Cecilio Angulo, director de l'Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC), amb el suport del Consell de Direcció de la UPC, i en el qual van intervenir diferents investigadors i investigadores tant de la mateixa Universitat com d’altres entitats. Després de la trobada inicial del Comitè d’Ètica, el 15 de juliol passat, en format virtual, es preveu una propera reunió a l’octubre.