Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

El màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica, nova implantació per al curs 2017-2018, habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a naval i oceànic/a. Aquest màster dóna els coneixements necessaris per a la projecció, construcció, manteniment i inspecció de vaixells i embarcacions de tot tipus, així com de plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos oceànics.

També proporciona formació en la gestió i direcció d’empreses marítimes. Les enginyeres i enginyers navals i oceànics són professionals amb capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècniques econòmicament i ambientalment adequades a les necessitats del transport marítim de mercaderies o persones, d’aprofitament dels recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), d’ús adequat de l’hàbitat marí i dels mitjans de defensa i seguretat marítimes.

Els estudiants del màster podran cursar dues especialitats:

Disseny de Iots i Embarcacions d’Esbarjo
Molts dels avenços científics que s’han donat darrerament en la construcció d’embarcacions i vaixells provenen de les innovacions fetes sobre iots i embarcacions de competició. Aquesta especialitat permetrà als estudiants conèixer i aprofundir en els requisits de disseny i construcció d’aquestes embarcacions, per tal que com a futurs professionals siguin capaços de continuar innovant en aquests camps.

Energies Oceàniques
Són moltes les tecnologies que s’estan desenvolupant al volant de l’obtenció d’energia en el medi marí i moltes poden ser una important font energètica en el futur, des de parcs d’aerogeneradors marins fins a sistemes més complexos i experimentals com l’OWC o el Pelamis. Aquesta especialitat proporcionarà als alumnes els coneixements necessaris per entendre i desenvolupar aquests sistemes de captació d’energia, així com per incidir en el paper d’aquestes tecnologies en la societat futura.

Especialitats

 • Disseny de Iots i Embarcacions d'Esbarjo
 • Energies Oceàniques
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense taxes acadèmiques i expedició del títol, 5.060 € (7.590 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Les assignatures s'imparteixen en català o espanyol, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Lloc d'impartició
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Títol oficial
Títol oficial.
Acords de doble titulació
Amb altres universitats internacionals
- Màster en Enginyeria Naval i Oceànica, especialitat en Energies Oceàniques + Master in Naval Architecture and Marine Engineering de la Ningbo University (Xina)
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
35
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Segon quadrimestre

Tercer quadrimestre

 • Ampliació de Projecte del Vaixell 5
 • Disseny d'Estructures Lleugeres 5
 • Disseny de Plataformes y Artefactes Oceànics 5
 • Embarcacions d'Alta Velocitat i Vaixells Especials 5
 • Explotació de Recursos Marins 5
 • Hidromecànica Marina 5
 • Manteniment, Gestió i Optimització del Cicle de Vida 5
 • Sistemes de Fondeig 5

Quart quadrimestre

 • Treball de Fi de Màster 15
 • ObligatòriaECTS
 • OptativaECTS
 • ProjecteECTS

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació