Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

El grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris proporciona una formació cientificotecnològica específica en el camp de l’enginyeria elèctrica, amb èmfasi en els sistemes ferroviaris, tant pel que fa al component industrial com en l’àmbit del desenvolupament de projectes i la innovació tecnològica. Aquests estudis t’aportaran els coneixements per dirigir i gestionar projectes d’enginyeria vinculats al disseny, l’anàlisi, la construcció, la verificació i el manteniment de sistemes i equips  vinculats a la generació, el transport, la distribució i el consum d’energia elèctrica. Igualment, inclou com a objectius formatius fonamentals aspectes propis del sector ferroviari, com ara l’organització i estructura, i els diferents sistemes que en formen part: sistemes d’electrificació, sistemes de seguretat i de senyalització, sistemes de comunicacions, instal·lacions i material rodant. També formen part dels objectius formatius àmbits com la gestió i l’explotació de sistemes ferroviaris.

L’objectiu és oferir a l’estudiantat eines que li permetin accedir a llocs de treball qualificats en què desenvolupar les competències professionals atribuïdes per la Llei 12/1986 o que requereixin formació específica en l’àmbit del ferrocarril.

Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
6,362
Horaris/torns
Cursos: primer, segon, tercer i quart: Matí i tarda / Cursos: cinquè, sisè, setè i vuitè: tarda.
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
Títol oficial
Títol oficial.
Places nou ingrés
200
Codi de preinscripció
31021
Nota de tall del curs 2023-2024
6,362. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Accés comú

L'accés als estudis de l’àmbit de l'Enginyeria Industrial per a l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltru (UPC), és per preinscripció comuna a les 200 places ofertades, distribuïdes en els plans d'estudis següents:

 • Grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris (40 places)
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (40 places)
 • Grau en Enginyeria Mecànica (120 places)
Assignació d’estudis
El primer curs és comú per a tots aquests estudis. Un cop superat, l’estudiantat  podrà demanar els estudis en què vol continuar, ordenats per ordre de preferència. El Centre assignarà l’especialitat en funció de la sol·licitud  i de l’expedient acadèmic dels estudis cursats al centre.

Els estudiants que hagin superat el primer curs dels graus de l’àmbit industrial de l’EPSEVG, tenen també la possibilitat d'incorporar-se al segon curs del grau en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, en funció del seu expedient acadèmic i de les places disponibles.
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de crèdits de CFGS
Consulta el cercador d’estudis universitaris del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Professió regulada
 • Enginyer/a tècnic/a industrial.
 • Enginyer/a industrial (cursant el màster universitari en Enginyeria Industrial).
Sortides professionals
 • Direcció i gestió de projectes d'enginyeria vinculats al disseny, l'anàlisi, la construcció, la verificació i el manteniment de sistemes i equips relacionats amb la generació, el transport i la distribució d'energia elèctrica.
 • Anàlisi, disseny, assaig i control d'instal·lacions elèctriques domèstiques i industrials.
 • Gestió dels sistemes elèctrics de potència, les instal·lacions i els accionaments elèctrics.
 • Disseny, instal·lació i manteniment de projectes electromecànics, projectes d'automatització i línies de producció industrial.
 • Gestió energètica i mediambiental.
 • Generació d'energia en sistemes eòlics i fotovoltaics.
 • Elaboració d'informes tècnics d'assessorament i viabilitat.
 • Projectes de gestió, organització, planificació i control de qualitat.
 • Direcció de projectes en sistemes ferroviaris.
 • Gestió i explotació de xarxes ferroviàries.
 • Docència i recerca.
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Jornades de portes obertes

Sol·licita informació

Type