El 68 % de la comunitat UPC utilitza modes de transport sostenibles o elèctrics per accedir als campus

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, i coincidint amb el Dia Mundial Sense Cotxes, la UPC presenta les dades d’una enquesta realitzada a la comunitat universitària sobre els modes de transport que s'utilitzen per desplaçar-se als campus. Les xifres mostren que un 68 % de les persones que estudien o treballen a la UPC utilitzen formes de transport sostenibles o elèctriques.

22/09/2023

Les dades s’han obtingut a partir de l’enquesta que s'ha realitzat a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) l’any 2022 i indiquen que un 68 % es desplaça amb mitjans de transport sostenibles o elèctrics, que inclouen mobilitat activa, vehicles de mobilitat personal (VMP, principalment, patinets elèctrics), transport públic i vehicle elèctric.

És el primer cop que es disposa de dades de mobilitat de tota la comunitat UPC i, un cop analitzades, s’està treballant en el disseny d’actuacions per augmentar aquest percentatge. El Pla UPC Sostenible 2030, fixa que, per a l’any 2025, el 60% de la comunitat hauria d’arribar als campus fent servir modes de mobilitat activa i sostenible.

Una ‘app’ per recopilar dades de mobilitat
MobilitApp és una aplicació que utilitza dades mòbils personals, que es recullen de manera anònima i segura, per predir els mitjans de transport que es fan servir en els desplaçaments per Barcelona i l’àrea metropolitana. Dissenyada per investigadors del grup de recerca Smart Services for Information Systems and Communication Networks (SISCOM) del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC, permet analitzar els fluxos de mobilitat de cara a millorar el servei de transport públic i promoure una mobilitat urbana més sostenible.