Es mantenen les previsions dels exàmens del primer semestre a la UPC

La UPC ha emès, el 5 de gener, un comunicat adreçat a la comunitat universitària, en relació a la docència universitària i, especialment, les avaluacions del primer semestre, ateses les noves mesures de prevenció i control aprovades pel Govern català per contenir la pandèmia per la COVID-19 a Catalunya, prorrogades fins al 7 de febrer.

07/01/2021

05/01/2021: Comunicat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC):

El PROCICAT, dirigit pels Departaments de Salut i Interior de la Generalitat de Catalunya, va aprovar dilluns 4 de gener de 2021 la revisió de les mesures de prevenció i control vigents i dur a terme una nova escalada).

Pel que fa a la mobilitat personal, es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya. Les noves mesures aprovades entren en vigor dijous, dia 7 de gener, i es prorroguen fins al 7 de febrer. Aquesta mesura també preveu la pròrroga de les mesures vigents des del 13 d'octubre en relació a la docència universitària. Donada la coincidència amb dates d'exàmens a bona part dels centres de la UPC, la Universitat comunica que:

Pel que fa a les avaluacions es realitzaran tal i com estigui programat per cada centre docent.

Per tal d'assegurar la mobilitat intermunicipal necessària per als estudiants per presentar-se a exàmens o pràctiques presencials, s'insta a que aportin a les autoritats de trànsit la següent documentació:

- certificat autoresponsable
- certificat de matrícula (que podeu trobar a l'e-secretaria)
- calendari d'exàmens

Les condicions de mobilitat per al PAS i el PDI no varien i estan estipulades a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.